Кафедра патологічної фізіології
Увійти Реєстрація
РеєстраціяЛогін:
Пароль:
E-mail:
Забули пароль?
Головна || КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

КОНОНЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Кононенко Надія Миколаївна

Доктор медичних наук, професор, Вчений секретар Вченої ради НФаУ, завідувач кафедри патологічної фізіології.

Народилася 5 червня 1976 р. у м. Харків.

В 1994 р. закінчила з відзнакою Харківське медичне училище № 1 (нині Харківський базовий медичний коледж № 1) за спеціальністю «Медична сестра загального профілю». В тому ж році вступила на медичний факультет Харківського державного медичного університету (нині Харківський національний медичний університет), який закінчила у 2000 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2000 по 2001 рр. проходила інтернатуру на кафедрі внутрішніх та професійних хвороб Харківського державного медичного університету. Після закінчення інтернатури мала практичну роботу в Обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення.

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2001 р. на посадах асистента, з 2005 р. – доцента, з 2009 р. – завідувача кафедри патологічної фізіології.

У 2004 році захистила дисертацію на тему «Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.05 – Фармакологія (наук. керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А.І.). 

Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемостазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках»  за спеціальністю 14.03.04 – Патологічна фізіологія (наук. консультант – д.мед.н., проф. Березнякова А.І.) успішно захистила у червні 2009 року.

У 2007 р. Н.М. Кононенко присвоєно вчене звання доцента, в 2011 р. – вчене звання професора кафедри патологічної фізіоогії.

Основний напрямок наукової діяльності: вивчення системи гемостазу в нормі та в умовах патології; патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції; застосування антиоксидантів у комплексній терапії виразкової хвороби шлунка; фармакологічні дослідження біологічно активних сполук і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх використання в медичній практиці.

Під керівництвом Надії Миколаївни захищені 3 кандидатські, виконуються 1 докторська та 2 кандидатські дисертаційні роботи.

Кононенко Н.М. є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, наукового товариства фармакологів України, входить до складу Правління наукового товариства патофізіологів України.

Надія Миколаївна є автором та співавтором  понад 200 наукових робіт, 10 патентів України, 4 підручників (з них 3 з грифом МОН України), 6 навчальних посібників (2 з грифом МОН України), методичних рекомендацій з патологічної фізіології, монографії.

Нагороджена почесними грамотами НФаУ, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради. У 2009 р. отримала Диплом переможця XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець».

Хобі: подорожі, література.

© Кафедра патологічної фізіології, 2015