Кафедра патологічної фізіології
Увійти Реєстрація
РеєстраціяЛогін:
Пароль:
E-mail:
Забули пароль?
Головна || style="text-align: center;">Навчально-наукова лабораторія фармакогенетики та генетичної безпеки

Навчально-наукова лабораторія фармакогенетики та генетичної безпеки

      Загальною метою Лабораторії є розвиток, у відповідності до сучасних тенденцій фармацевтичної науки і освіти, зокрема, експериментальної та клінічної фармакології, фармакогенетики, метаболічної фармакокінетики, нанофармакології, токсикології, біохімії, патофізіології для розробки, доклінічного вивчення ефективності та безпечності лікарських засобів, забезпечення високої якості підготовки кадрів для потреб фармації і медицини з метою конкурентоспроможності випускників та збереження здоров’я населення України. 

Основними задачами навчально-наукової лабораторії фармакогенетики та генетичної безпеки є:

  1. Забезпечення умов для проведення практичних та лабораторних занять за основними та вибірковими курсами навчального плану студентами спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія» та ін.
  2. Створення належних умов для оволодіння студентами та слухачами Університету вміннями та навичками дослідницької роботи в галузі експериментальної фармакології, фармакокінетики, молекулярної генетики та молекулярної патології в процесі вивчення базових та спеціальних дисциплін, а також практично-орієнтованих курсів НФаУ.
  3. Підвищення кваліфікації викладачів та слухачів з експериментальної фармакології, фармакокінетики, молекулярної генетики та молекулярної патології.
  4. Виконання аспірантами, докторантами та магістрантами наукових та кваліфікаційних робіт.
  5. Розвиток нових форм наукового співробітництва з ВНЗ, науковими установами НАН та АМН України, виробничими підприємствами і організаціями практичної охорони здоров’я з метою спільного вирішення найважливіших наукових завдань і впровадження розробок Лабораторії до освітньої, наукової діяльності та практику охорони здоров’я.
  6. Розширення міжнародного наукового співробітництва з навчальними закладами, науково-дослідними організаціями і фірмами іноземних країн з метою участі в міжнародній системі фармакогенетичних досліджень та проведення спільної дослідницької роботи.

Лабораторія виконує лабораторні дослідження за напрямами:

Лабораторія виконує такі функції:

© Кафедра патологічної фізіології, 2015-2018