Патологічна фізіологія

Робоча програма навчальної дисципліни:

Тематичний та календарний план лекцій, семінарських та практичних занять на осінній семестр 2017-2018 н.р.:

 Тематичний та календарний план лекцій, семінарських та практичних занять на весняний семестр 2017-2018 н.р.:

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

Перелік рекомендованої літератури

Кафедра патологічної фізіології, 2015-2019