Науковий напрямок та наукові розробки

Тематика наукових досліджень

  • фармакологічне дослідження біологічно активних сполук і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх використання в медичній практиці;

  • вивчення системи гемостазу в нормі та в умовах патології;

  • патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції;

  • патогенетичні аспекти формування запальних процесів в тканинах пародонту та їх фармакокорекція;

  • патогенетична корекція запалення різної локалізації;

  • запальні та дистрофічні дисфункції нирок і водно-мінерального метаболізму: патогенез та методи корекції;

  • створення та фармакологічне вивчення інноваційних лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому;

  • патофізіологічні та фармакологічні аспекти десинхронозу;

  • дослідження ролі генетичних чинників, як поліморфізми генів, у розвитку судинних і метаболічних захворювань.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ КАФЕДРИ

Винаходи, патенти

НазваАвториШифрДата
1 Оптимізація методу визначення діуретичної активності у експериментальних тварин

Березнякова М.Є.

Крижна С.І.,

Бездітко К.П.

Інформаційний лист № 131 Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатент-інформ). – Київ. - 2002
2 Прогнозування антигіпоксичної та діуретичної активності на основі побудови молекули речовини

Березнякова М.Є.

Крижна С.І.,

Бездітко К.П.

Інформаційний лист № 124 Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатент-інформ). – Київ. - 2002
3 Аренсульфогідразиди малонової кислоти, які проявляють діуретичну активність

Черних В.П.,

Гриценко І.С.,

Князь О.М.,

Березянкова А.І.,

Рядних О.К.

Патент на винахід № 57914 С07С143/825, А61К31/18

Заявл. 04.08.1986

Опубл. 15.07.2003,

Бюл. № 7

4 Засіб з анти радикальною та антиокислювальною активністю

Черних В.П.,

Гриценко І.С.,

Березнякова А.І.,

Кононенко Н.М.

Деклараційний патент на винахід 66132

A UA, МПК 7

С07С235/00,

А 61К31/16

Заявл. 04.08.2003

Опубл. 15.04.2004,

Бюл. № 4

5 Фармацевтична композиція у формі мазі «Димексерон»

Березнякова А.І.,

Тюпка Т.І.,

Чуєшов В.І.,

Криклива І.О.,

Рубан О.А.

Патент на винахід № 66131

A UA, МПК 7

А61К9/60,

А61К33/24

Заявл. 04.08.2003

Опубл. 15.04.2004,

Бюл. № 4

6 Цикло-гексиламід 2-(1,3-бензотіазоліл) амід сук цинової кислоти, який проявляє антигіпоксичну, протизапальну і діуретичну активність та нормалізує енергетичний обмін

Черних В.П.,

Березнякова М.Є., Березнякова А.І.,

Кабачний В.І.,

Крижна С.І.

Патент на винахід № 66133А

А61К31/165,

А61К31/19

Заявл. 04.08.2003

Опубл. 15.04.2004,

Бюл. № 4

7 Спосіб оцінки репаративної активності лікарських засобів

Березнякова М.Є

Тюпка Т.І.

Патент на винахід 76646

С2UA, МПК (2006) G01N 33/15,

G01N 1/00,

G01N 21/25

Заявл. 04.01.2005

Опубл. 15.08.2006

Бюл. № 8

8 Спосіб оцінки гемо статичної активності лікарських засобів

Березнякова М.Є

Тюпка Т.І.

Патент на винахід 77821

С2UA, МПК (2006) G01N 33/49,

G01N 33/62

Заявл. 04.01.2005

Опубл. 15.08.2006

Бюл. № 1, 2007 р.

9 Спосіб одержання комплексу біологічно-активних речовин з гепатопротекторною, регенеруючою та гемо статичною дією

Черкашина А.В.,

Ковальов В.М.,

Ковальов С.В.,

Грицик А.Р.,

Тюпка Т.І.,

Шевцов І.І.

Патент на винахід 96689

МПК (2011.01)

А61К 36/48 (2006.01)

А61Р 1/00

А61Р 7/00

А61К 31/00

Заявл. 06.08.2010

Опубл. 25.11.2011

Бюл. № 22

10 Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною, регенеруючою та гемо статичною дією

Кононенко Н.М.,

Черкашина А.В.,

Ковальов В.М.

Патент на винахід 96689

МПК (2011.01)

А 61К 36/48 (2006.01)

А61Р 1/00 А61Р 7/00

А61К 31/00

Заявл. 06.08.2010

Опубл. 25.11.2011

Бюл. № 22.

11 N-{(1Z)-2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигідро-3Н-індол-3-іліден)-2-[(фенілетил)аміно]етил} бензамід, що проявляє антигіпоксичну дію

Кононенко Н.М.,

Болотов В.В., Колісник С.В.,

Алтухов О.О.

Патент на корисну модель № 58811

МПК (2011.01) С07С 233/65 (2006.01), А61К 31/16 (2011.01)  А61Р 43/00

Заявл. 04.10.2010;

Опубл. 26.04.2011,

Бюл. №8

12 Метиловий естер N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінооцтової кислоти, який проявляє протизапальну дію Болотов В.В., Колісник С.В., Тюпка Т.І., Лой Т.О., Колісник Ю.С., Міщенко А.В.

Деклараційний патент на корисну модель №60514 U

МПК (2011.01)

С07С 227/14

А61К 31/191

А61К 31/195

А61Р 29/00

Заявл. 10.11.2010

Опубл. 25.06. 2011 Бюл. №12

13 Застосування пропілового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну як діуретичного засобу

Болотов В.В., Колісник С.В., Тюпка Т.І., Маркіна А.Ю.

Деклараційний патент на корисну модель №63373

МПК

А61К 31/197

А61Р 7/10

Заявл. 25.02.2011

Опубл. 25.06.2011

Бюл. № 6

14 2-гідрокси-N-(5-гідрокси-1-нафтил)-2-(2-оксо-1,2-дигидро-3H-індол-3-іліден)ацетатамід, який проявляє протизапальну і та антимікробну дію 

Кононенко Н.М., Болотов В.В., Колісник С.В., Маркін П.М.

Деклараційний патент на корисну модель № 65521

МПК (2011.01)

C07D 209/00

A61P 29/00

A61P 31/00

Заявл. 10.05.2011

Опубл. 12.12.2011,

Бюл. № 23.

15 Спосіб моделювання порушення порфіринового обміну у головному мозку

Крижна С.І., Березнякова А.І.

Патент на корисну модель № 69941

Держ. реєстр патентів України на корисні моделі 25.05.2012

16 Спосіб фармакокорекції гемічної гіпоксії Крижна С.І., Березнякова А.І. Патент на корисну модель № 69939. Зареєстровано в Держ.реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2012
17 Фармацевтична композиція з протизапальною та репаративною дією

Волковой В.А., Дмитриєвський Д.І., Кучинська І.В., Альхусейн В.В., Бородіна Н.В

Патент на винахід № 99475 Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 27.08.2012
 18  Фармакологічна активність та механізм діуретичної дії ацільованого похідного 2-оксоіндоліну

 Т. І. Тюпка ,

А. Ю. Маркіна

інформ. лист    Укрмедпатентінформ. - К., 2014. – № 133 – 4 c.
 19  Оптимізація існуючих схем лікування виразкових уражень шлунка за рахунок використання новоствореної наноемульсії ліпосом з поліфенолами виноградного насіння

Н. М. Кононенко, А. Л. Загайко,

Т. І. Тюпка,

А. О. Мінаєва

інформ. лист   Укрмедпатентінформ). - К., 2014. – № 158-2014. – 4 c.
 20  Інноваційні підходи до створення нового комбінованого протидіабетичного засобу

Н. М. Кононенко, О. М. Чікіткіна,

В. В. Чікіткіна

інформ. лист   Укрмедпатентінформ). - К., 2014. – № 164-2014. – 4 c.
 21  Спосіб моделювання гострого експериментального адреналінгідрокортизонового інфаркту міокарда Гаман Д.В., Кононенко Н.М., Рибалкін М.В Патент на винахід № 105253  зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2014. – 6 с.
22  Стоматологічний засіб у формі гелю з вмістом лізоциму гідрохлориду 

Кавушевська Н.С., Тюпка Т.І.,

Маслій Ю.С., Рубан О.А

 Патент на корисну модель № 93848 зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.10.2014. – 4 с.
23  Критерії прогнозування післяопераційних ускладнень при одонтогенних запальних захворюваннях щелепи та утрудненому прорізуванні зубів мудрості Гулюк А.Г., Желнін Є.В., Миронченко С.І.,  Інформаційний лист про нововведення  в сфері охорони здоров’я № 180-2015.   Київ, Укрмедпатентінформ. 4 с.
24  Лікарський засіб з гемостатичною та протизапальною дією Волковой В. А., Крючкова Т. М., Остапець М. О.   Пат. 12782 Україна МПК (2015.01) А61К 9/14 (2006.01) А61К 36/00.  заявл. 28.11.2014 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. – 5 с.
25   Рослинний засіб гемостатичної дії  Крутських А. А., Кисличенко В. С., Кононенко Н. М., Омельченко З. І., Шевцов І. І., Кисличенко О. А., Бурлака І. С.  Патент на корисну модель № 98067  зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2015, Бюл. № 7.
26  Застосування густого екстракту квасолі для лікування та профілактики цукрового діабету 2-го типу зі схильністю до ожиріння

В.А. Рибак,

Л.М. Малоштан,

В.М. Ковальов

 Патент на корисну модель UA 100667 U, Україна, МПК А61К 36/48, А61Р 3/10 Заявл. 24.11.2014; Опубл. 10.08.2015; Бюл. № 15. – 5 с.
27 Заявл. Україна, № 111850 U; Опубл. 12.10.2015; Бюл. № 19.

Ковальов В.М., Ковальов С.В.,

Немешко О.В., Дмитриєвський Д.І., Куцанян А.С., Малоштан Л.М.,

Рибак В.А. 

Патент на корисну модель.  Заявл. Україна, № 111850 U; Опубл. 12.10.2015; Бюл. № 19.
Кафедра патологічної фізіології, 2015-2019