Патоморфологія із секційним курсом 

Робоча програма навчальної дисципліни:

 Тематичний та календарний план лекцій, семінарських та практичних занять на весняний семестр 2019-2020 н.р.:

Перелік рекомендованої літератури