Student scientific society

Студентське наукове товариство

На кафедрі проводиться робота студентського наукового товариства, під час якої студенти різних курсів поглиблюють та удосконалюють свої знання з патологічної фізіології.

Кількість студентів СНТ (2020-2021 навч. рік) – 35 осіб.

Основні наукові напрями студентських досліджень: патогенез ушкодження організму при дії шкідливих екзогенних факторів; патогенез та експериментальна фармакотерапія запальних захворювань пародонту; патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції; фармакологічна активність рослинних засобів, фармакокорекція цукрового діабету; реферування літературних джерел щодо сучасних аспектів патогенезу, діагностики та лікування старіння, алергічних, онкологічних та психичних захворювань.

Проєкт СНТ кафедри нормальної та патологічної фізіології “Let’s go to a healthy lifestyle”