ШАТАЛОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

ШАТАЛОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Посада: доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Учене звання: доцент

Викладає: нормальну фізіологію, анатомію людини, вікову фізіологію (вибіркова).

ШАТАЛОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

ШАТАЛОВА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

 

 

 

Кандидатська дисертація: «Анаболічна активність гідрофільного екстракту з трави сої» (спеціальність 14.03.05 – Фармакологія; науковий керівник – д.біол.н., проф. Малоштан Л.М.; Харків, 2009)

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота НФаУ (2019 р.)

Обов’язки та доручення: відповідальна за іміджеву діяльність кафедри,  куратор академічних груп.

Біографія. Народилася 17 липня 1979 р. у селі Веселе Бєлгородської області Російської федерації. Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, факультет фундаментальної медицини (2002 г.), за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення університету з 2002 по 2003 р.р. проходила інтернатуру на базі Обласної клінічної інфекційної лікарні. З 2003 року по теперішній час працює у Національному фармацевтичному університеті, спочатку старшим лаборантом (до 2008 року), а потім асистентом кафедри біології, фізіології та анатомії людини (2010-2015); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2015-2020), доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології (2020).

Публікації. Є автором і співавтором більше 100 наукових та науково-методичних праць, з них 35 наукових статей, 42 тез, 3 патенти, 1 інформаційний лист, 20 методичних рекомендацій, 3 конспекта лекцій та 2 навчальних посібника.

Посібники:

  • Фізіологія та анатомія людини. Посібник для аудиторної роботи[навч.посіб.для студентів вищ.навч.закл.]/ Л.М.Малоштан, О.К.Рядних, Г.П.Жегунова та ін../за ред. Л.М.Малоштан – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 288 с.
  • Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки / [Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных и др.]. – Х.: «Золоті сторінки», 2017. – 494 с.
  • Анатомія людини. Конспект лекцій / Л. М. Малоштан, Г. П. Жегунова, О. М. Шаталова, О. К. Рядних, О. А. Щербак, О.М. Гладченко, А. Г. Кононенко, О. Ю. Яценко, Л. О. Шакіна, І. С. Бурлака. – Харків : НФаУ, 2020. – 146 с.
  • Робочий зошит з нормальної фізіології для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи: навч.-метод. посібн. / Л.М. Малоштан, А. Г. Кононенко, О. А. Щербак, О. М. Шаталова, Г. П. Жегунова, К. Рядних, О. М. Гладченко, О. Ю. Яценко, Л. О. Шакіна, І. С. Бурлака. – Х. : НФаУ, 2020. – 84 с.
  • Робочий зошит з анатомії людини для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи: навч.-метод. посібн. / Л.М. Малоштан, О. Ю. Яценко, О. М. Шаталова, Г. П. Жегунова, К. Рядних, О. М. Гладченко, О. А. Щербак, А. Г. Кононенко, Л. О. Шакіна, І. С. Бурлака. – Х. : НФаУ, 2020. – 84 с.
  • Workbook on human anatomy for classroom and extraclass individual work. / L. M. Maloshtan, A. G. Kononenko, L. O. Shakina, I. S. Burlaka, O. A. Shcherbak, O. M. Shatalova, G. P. Zhegunova, О. K. Ryadnyh, O. M. Gladchenko, О. Yu. Yatsenko – Kh. : NUPh, 2020. – 85 p.

 Деякі доповіді, виступи:

  1. Шаталова О.М. «Вплив рослинних флавоноїдів на глікемічний профіль» /Доповідь на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології» (м. Яремче, 17-18 жовтня 2019 р. – Івано-Франківськ).

 

Захоплення: вирощування квітів, канзаші, подорожування.