ШЕВЦОВ ІГОР ІВАНОВИЧ

ШЕВЦОВ ІГОР ІВАНОВИЧПосада: доцент кафедри патологічної фізіології

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Учене звання: доцент

Викладає: патологічну фізіологію, клінічну патогістологію, гігієну у фармації, гігієну у фармації та екологію, прикладні аспекти фундаментальної медицини (вибіркова).

ШЕВЦОВ ІГОР ІВАНОВИЧ

ШЕВЦОВ ІГОР ІВАНОВИЧ

 

 

Кандидатська дисертація: «Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти – потенційні регулятори сечовидільної функції нирок» (спеціальність 14.03.05 – фармакологія; наук. керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А.І.) (Одеса, 2006)

Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти НФаУ (2015, 2018 рр.)

Обов’язки та доручення: секретар кафедри патологічної фізіології НФаУ.

Біографія. 

Народився 14 липня 1971 року у м. Харків. У 2002 р. закінчив педіатричний факультет Харківського державного медичного університету. У 2006 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Трудова діяльність: у 2004 р. прийнятий на посаду асистента кафедри патологічної фізіології НФаУ. У 2004-2006 рр. – аспірант, 2006-2009 рр. – асистент, 2009-2016 рр. та з 2017 р. – доцент кафедри патологічної фізіології.

Публікації. Є автором та співавтором 28 наукових робот, 3 підручників з грифом МОН України, 6 навчальних посібників (2 з грифом МОН України).

Підручники:

– Патологічна анатомія: підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу /В.А. Воковой, Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 392 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладі (лист №1/11-5216 від 12.03.2013 р.).

– Патологическая физиология. Учебник для студ. фарм. вузов. Издание второе, переработанное и дополненное. / Под ред. Проф. А.И.Березняковой. А.И.Березнякова, Н.Н.Кононенко, С.И.Крыжная, И.Ю.Тищенко, Т.И.Тюпка, И.И.Шевцов – Винница: Нова Книга, 2008. – 328 с. : Ил. Утверждено Министерством образования и науки Украины как учебник для студентов высших учебных заведений (письмо № 14 / 18 – Г – 806 от 24.05.07).

– Патологічна фізіологія : Підруч. для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. ф-тів вищ. мед. навч. закладів. – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 424 с. Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України (лист № 23-01-25 / 36 від 28.01.2003 р.).

Посібники:

● Pathological Physiology: Manual for students of higher schools / S.I. Kryzhna, N.M. Kononenko, T.I. Tyupka, I.U. Tischenko, I.I. Shevtsov, V.A. Volkovoy, V.V.Hnatiuk. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 200 p. Затверджено МОН молодь спорт України (лист №1/11-12487 від 27.12.2011).

● Гігієна у фармації : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк, М.О.Остапець – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 296 с.

Монографії:

Пам’ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету до 30-річчя кафедри. Монографія / За ред. В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, Т.І.Тюпка, І.Ю. Тіщенко, І.І. Шевцов, В.В. Гнатюк, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, С.І. Крижна. – Х. : «Цифрова друкарня № 1», 2013. – 316 с.

Захоплення: художня література.