[:ua]Клінічна патогістологія

Клінічна патогістологія

Робоча програма навчальної дисципліни:

 Тематичний та календарний план лекцій та практичних занять на весняний семестр 2020-2021 н.р.:

Перелік рекомендованої літератури