[:ua]Патоморфологія із секційним курсом 

Патоморфологія із секційним курсом 

Робоча програма навчальної дисципліни:

 Тематичний та календарний план лекцій та практичних занять на весняний семестр 2020-2021 н.р.:

Перелік питань до підсумкового модульного контролю

Перелік питань до самостійної (позааудиторної) роботи 

Перелік рекомендованої літератури.