Закордонні стажування

Закордонні стажування

Завідувач кафедри патологічної фізіології професор Кононенко Н.М. та завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики професор Єрьоменко Р.Ф. з 7 по 9 листопада 2019 р. взяли участь у роботі Міжнародної конференції “Modern Molecular-biochemical Markers in Clinical and Experimental Medicine – 2019”, Прага, Чеська республіка. Конференція проведена European Scientific Center «Biomarkers».
В рамках конференції проведені засідання сателітних симпозіумів, майстер класів по наступним напрямкам:
1. Генетичні маркери в діагностиці захворювань систем і органів. ДНК-РНК-молекулярні маркери. Транскрипційні біомаркери.
2. Лабораторна, персоналізована і трансляційна медицина.
3. Біологічні маркери в фундаментальній і клінічній медицині (біологічні маркери в кардіології, неврології, біомаркери нейродеструктивних і аутоімунних процесів; захворювань внутрішніх органів, молекулярно-генетичні маркери SNPs).
4. Біологічні маркери в імунології та алергології.
5. Біологічні маркери в стоматології (маркери кісткової тканини, запалення, оксидативного стресу, маркери в імплантології). Генетичні маркери в стоматології. Поліморфізм генів асоційованих зі стоматологічними захворюваннями.
6. Актуальні питання медичної хімії.
Професором Єрьоменко Р.Ф. представлено усну доповідь на тему «Features of frequency distribution of immunogenetic markers of class 1 HLA in children with type 1 diabetes in combination with thyroid pathology introduction».
Професор Кононенко Н.М. зробила доповідь «Significance of gene polymorphism in the development of uterus leiomyoma».
Також пройдено стажування за науковою програмою «Алгоритм та стандарти норм біологічних показників, що використовуються у новітньому медико-біологічному навчанні».
Отриманий досвід стосовно використання біологічних маркерів у фундаментальній і клінічній медицині дозволить розширити спектр наукових напрямків під час виконання та підготовки магістерських робіт здобувачів вищої освіти.
Встановлення наукової взаємодії та міжнародного співробітництва в галузі вивчення біологічних маркерів в біомедичних науках та фармацевтиці дозволить розширити спектр наукових напрямків роботи лабораторії «Фармакогенетики та генетичної безпеки» ННІ прикладної фармації НФаУ.
Налагодження наукових зв’язків із колегами з країн Європейського Союзу дозволить активізувати видавничу діяльність у сфері дослідження біологічних маркерів в експериментальній і клінічній медицині.

Закордонні стажування

Закордонні стажування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

З 27 квітня по 5 травня 2019 р. відбувся візит делегації Національного фармацевтичного університету у складі декана факультету медико-фармацевтичних технологій професора Набоки О.І., завідувача кафедри клінічної лабораторної діагностики професора Єрьоменко Р.Ф., завідувача кафедри патологічної фізіології професора Кононенко Н.М., завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології професора Філімонової Н.І. до факультету природничих наук Університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва). Університет Вітаутаса Великого входить в Асоціацію європейських університетів, Європейську асоціацію міжнародної освіти. 

Під час візиту члени делегації взяли участь у роботі ІІІ Міжнародної конференції з біологічних та екологічних наук “Smart Bio”, яка проходила 2-4 травня на базі університету. В процесі конференції делегати виступили з постерними доповідями.

В ході візиту делегації проведені зустрічі та встановлені наукові контакти з представниками вищих закладів освіти Йорданії, Туреччини, Литви, Словаччини, Білорусі.

Делегація НФаУ ознайомилася з напрямками та перспективами розвитку сучасної біологічної науки у світі, новітніми методами наукових досліджень у провідних навчальних закладах світу та засобами повного та всебічного представлення власних наукових досліджень світовій академічній спільноті. Отримали інформаційний обмін досвідом у сфері проведення лабораторних досліджень з метою вивчення впливу екологічних чинників навколишнього природного середовища на перебіг біологічних процесів. Ознайомилися з цікавими науковими результатами у сфері нанотехнологій, біотехнологічних досліджень, молекулярної біології.

Члени делегації зустрілись з професором Сауліусом Мікевічусом– деканом факультету природничих наук університету Вітаутаса Великого; професором Оной Рагажінскене – керівником наукового сектору лікарських (ароматичних) рослин, керівником Каунаського ботанічного саду університету Вітаутаса Великого, віце-президентом Фармацевтичного товариства Литовської Республіки; академіком, професором Аудріусом Сігітасом Марушкою – керівником Центру відкритого доступу з інструментального аналізу на базі  факультету природничих наук, керівником наукової групи з розробки методів інструментального аналізу та їх застосуванню в молекулярному аналізі біологічних об’єктів, синтетичних продуктів та навколишнього середовища.

В ході зустрічі досягнуті домовленості щодо обміну студентами, стажування магістрантів, здійснення сумісних наукових досліджень та публікації їх результатів.

У ході візиту делегація НФаУ відвідала ботанічний сад Університету Вітаутаса Великого та Музей історії медицини та фармації Литви, де ознайомилися з цікавими експонатами, а також з особливостями становлення і організації медичної та фармацевтичної галузі у країнах Європи.

Закордонні стажування

 

На фото зліва направо:проф. Кононенко Н.М., проф. Єрьоменко Р.Ф., проф. Она Рагажінскене, проф. Філімонова Н.І., проф. Набока О.І., проф. Аудріус Сігітас Марушка

Закордонні стажування

На фото зліва направо:проф. Філімонова Н.І., проф. Набока О.І., проф. Сауліус Мікевічус, проф. Кононенко Н.М., проф. Єрьоменко Р.Ф. 

 

Доповідь професора Кононенко Надії Миколаївни на 3rd International Conference “SmartBio” на тему: “Ecological aspects of drugs use”