ГНАТЮК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

ГНАТЮК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Посада: доцент кафедри патологічної фізіології

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Учене звання: доцент

ГНАТЮК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

ГНАТЮК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

ГНАТЮК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

ГНАТЮК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

ГНАТЮК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

 

 

 

 

 

Викладає: патологічну фізіологію, гігієну у фармації, гігієну у фармації та екологію, фармакогенетику, прикладні аспекти фундаментальної медицини (вибіркова), патофізіологія хвороб цивілізації (вибіркова).

Кандидатська дисертація: «Протизапальні та репаративні властивості супозиторіїв «Пантезін» на основі декспантенола»  (спеціальність 14.03.05 – Фармакологія; науковий керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А. І.; Одеса, 2008)

Докторська дисертація: «Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках»  (спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія; науковий консультант – д.мед., проф. Кононенко Н.М.; Суми, 2017).

Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти НФаУ (2004, 2016, 2018 рр.)

Обов’язки та доручення: завідувач навчальним процесом кафедри, відповідальна за дистанційний курс «Патологічна фізіологія», електронний журнал кафедри.

Біографія. Народилася 7 листопада 1972 р. у м. Жигульовськ Куйбишевської області Російської федерації. Трудову діяльність почала у 1989 р., працюючи молодшою медичною сестрою гінекологічного (1989-1990 рр.), хірургічного (1990-1991 рр.) відділень міської лікарні № 3 м. Маріуполя. З 1992 р. – студентка Харківського державного медичного університету, який закінчила з відзнакою у 1999 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1999-2000 рр. проходила інтернатуру на базі міської лікарні № 18 м. Донецьк за спеціальністю «Терапія», де продовжила працювати на посаді лікаря-терапевта поліклініки до 2002 р. У 2002-2011 рр. – завідувач пункту охорони здоров’я НФаУ, лікар-терапевт Обласної студентської лікарні (м. Харків).

У Національному фармацевтичному університеті працює з 2011 року на посаді асистента; з 2014 року – доцента.

У 2008 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, з 2018 року – доктор медичних наук.

Публікації. Є автором та співавтором 39 наукових робот, 1 підручника з грифом МОН України, 6 навчальних посібників (2 з грифом МОН України).

Підручники:

Патологічна анатомія: підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу /В.А. Воковой, Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк та ін. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 392 с. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладі (лист №1/11-5216 від 12.03.2013 р.)

Посібники:

1. Pathological Physiology: Manual for students of higher schools / S.I. Kryzhna, N.M. Kononenko, T.I. Tyupka, I.U. Tischenko, I.I. Shevtsov, V.A. Volkovoy, V.V.Hnatiuk. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 200 p. Затверджено МОН молодь спорт України (лист №1/11-12487 від 27.12.2011).

2. Гігієна у фармації : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, В.В. Гнатюк, М.О.Остапець – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 296 с.

3. Фармакогенетика. Конспект лекцій: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. /Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, Г.В. Зайченко та ін.; за ред. Н.М. Кононенко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 144 с.

Монографії:

Пам’ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету до 30-річчя кафедри. Монографія / За ред. В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, Т.І.Тюпка, І.Ю. Тіщенко, І.І. Шевцов, В.В. Гнатюк, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, С.І. Крижна. – Х. : «Цифрова друкарня № 1», 2013. – 316 с.

Основні наукові статі у виданнях, що індексуються науко метричною базою SCOPUS:

1. Kononenko N. The study of the circannual relationship between the activity of the epiphysis and gonads in rats of different sex and age / N. Kononenko V. Hnatiuk, // Malaysian Journal Pathology. – 2017. – Vol. 39 (1). – P. 39–45.

2. Аge and sex characteristics of melatonin-positive-labeled cells of the gastric mucosa in desynchronosis in rats / V. Hnatiuk, N. Kononenko, T. Kozub, V. Chikitkina, L. Galiy // Georgian medical news. – 2016. – No 6 (255). – P. 99–104.

3. Гнатюк В. В. Вивчення взаємозв’язку між активністю епіфізу та гонад у щурів-самців в різні сезони року / В. В. Гнатюк, Н. М. Кононенко // Фізіологічний журнал. – 2016. – Т. 62, № 6. – С. 96–102.

Деякі доповіді, виступи:

1. Гнатюк В.В. Практичний досвід впровадження дистанційного курсу на кафедрі патологічної фізіології НФаУ / Доповідь на VII Національному конгресі патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції»(Харків, 5–7 жовтня 2016 р.)

2. Гнатюк В.В. Дослідження мелатонін-продукуючих клітин шлунка при станах, пов’язаних з дефіцитом мелатоніну / Доповідь на VII Пленумі Українського наукового товариства патофізіологів “Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики” (Полтава, 11-12 жовтня 2018 р.)

Захоплення: мандрівки, класична і сучасна музика.


Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.