ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»

ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»

18 листопада 2021 року на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології проведено ІV Науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція». Проведення конференції визначалося актуальними питаннями патофізіології та фармації, щодо збереження й зміцнення здоров’я населення, які були й залишаються одними з ключових у суспільстві.

Здоров’я нації – це показник цивілізованості держави, що відображає рівень її соціально-економічного розвитку та є головним критерієм доцільності та ефективності всіх сфер діяльності людини, насамперед системи охорони здоров’я.

Наразі в Україні простежується тенденція погіршення здоров’я населення та набуває загрозливого рівня. Це зумовлено збідненням значної частини населення, погіршенням екологічної ситуації, розповсюдженням здоровʼяруйнівних стереотипів поведінки, зниженням доступності до якісних медичних послуг і лікарських засобів. Створення лікарських засобів ґрунтується на результатах патофізіологічних досліджень, тому унікальністю даної конференції є введення до нього наукових тематик із фармацевтичної галузі, щодо попередження розвитку та прогресування хвороб, а також їх ефективної фармакологічної корекції.

ІV Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю проходила за наступними напрямками:

 1. Молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань.
 2. Роль генетичних факторів у патогенезі захворювань.
 3. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.
 4. Вікова патофізіологія.
 5. Проблемні аспекти хвороб цивілізації.
 6. Клінічна патофізіологія.
 7. Питання викладання патофізіології.
 8. Експериментальна терапія найбільш поширених захворювань.
 9. Фармакологічна корекція патологічних процесів.
 10. Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних).
 11. Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.
 12. Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 13. Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 14. Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.
 15. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 16. Нанотехнології у фармації.
 17. Біоінформатика у фармації. Прогнозування біологічної активності сполук.
 18. Глобальні проблеми громадського здоров’я.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від завідуючої кафедри нормальної та патологічної фізіології, професора Надії Кононенко. ІV Науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» об’єднала понад 200 науковців, серед яких студенти, магістранти, аспіранти, викладачі та науковці з України та Канади. Конференція була представлена двома пленарними засіданнями, де були заслухані 30 наукових доповідей від учасників конференції.

Доповіді:

1-ше ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 1. Дружиніна Альона (Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна). Доповідь: «Аналіз середовищних та спадкових чинників у сім’ях дівчат з дефіцитом та нормальною масою тіла при олігоменореї»
 2. Бабенко Наталія (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна). Доповідь: «Особливості регуляції репаративних процесів ускладнених ран м’яких тканин при використанні фотобіомодуляційної терапії»
 3. Літвінова Ольга (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна). Доповідь: «Особливості репарації ран шкіри у щурів з експериментальною хронічною хворобою нирок»
 4. Бурлаков Назар (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «Дезінфекція гаджетів як напрямок профілактики інфекційних хвороб»
 5. Кишкан Інна (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна). Доповідь: «Зміни функціонального стану нирок у щурів після тривалого введення тренталу й ксантинолу нікотинату за умов сольового навантаження»
 6. Бабічева Вікторія (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, м. Київ, Україна). Доповідь: «Протекторний ефект гіпоксичного прекондиціювання та його механізми у щурів за умов впливу важкої гіпоксії»
 7. Силина Лариса (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курск, Российская Федерация). Доклад: «Видовой состав микрофлоры кожи при атопическом дерматите: влияние на течение заболевания»
 8. Смахтина Ангелина (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курск, Российская Федерация). Доклад: «Антиоксидантное действие современных регуляторных пептидов и их комбинаций при разных способах введения в условиях экспериментального перелома»
 9. Кметь Ольга (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна). Доповідь: «Стан окремих показників антиоксидантної системи кори головного мозку щурів та їхня корекція при скополамін-індукованій нейродегенерації»
 10. Булычев Максим (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курск, Российская Федерация). Доклад: «Комплаентность пациентов с хроническим заболеванием вен нижних конечностей к флеботропной терапии»
 11. Кіка Владислав (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна). Доповідь: «Стан кісткової тканини щурів після хронічної алкоголізації»
 12. Могилевська Тетяна (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна). Доповідь: «Морфометричні та метаболічні порушення у кістковій тканині лабораторних щурів з хронічним токсичним гепатитом»
 13. Задерей Олександра (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна). Доповідь: «Ефективність комплексної профілактики порушень у кісткової тканині щурів на тлі гіпотиреозу»
 14. Кузнецова Мілена (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «Вплив надлишкового споживання поживних речовин на стан печінки щурів-матерів»

2-ге ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 1. Яремій Ірина (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна). Доповідь: «Вплив Rhodiolae Extractum Fluidum на функціонування глутатіонової системи антиоксидантного захисту в підшлунковій залозі щурів із дексаметазоновим діабетом»
 2. Попова Тетяна (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «Вплив паління на ендотеліальний фактор росту судин та маркери запалення»
 3. Искалиева Аделя (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). Доклад: «Противовоспалительный эффект гинзенозидов в прилежащем ядре мозга длительно алкоголизированных крыс»
 4. Губина–Вакулик Галина (Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина). Доклад: «Морфофункциональные особенности печени и кишечника экспериментальных животных при включении в рацион кулинарного жира пальмового масла»
 5. Кобзар Денис (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна). Доповідь: «Вплив умов карантину на стан здоров’я студентської молоді та ефективність організації навчання»
 6. Коваленко Тетяна (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «Вплив дистанційної форми навчання на розумову працездатність студентів-медиків»
 7. Прокопюк Володимир (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «Клітинна культура фібробластів як об’єкт дослідження ксенобіотиків на прикладі наночастинок GdYVO4: Eu3+»
 8. Українська Світлана (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, м. Київ, Україна). Доповідь: «Порушення сперматогенезу та чоловічої фертильності за умов введення антигену нирки і наносистем золота»
 9. Фешина Марія (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, м. Київ, Україна). Доповідь: «Кон’югація убіквітина із протеїнами родини MRPS18 та кінетика їх деградації in vitro»
 10. Лиса Оксана (Чернівецький медичний фаховий коледж, м. Чернівці, Україна). Доповідь: «Дослідження хронотипів і біоритмів студентів»
 11. Тесленко Анна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна). Доповідь: «Особливості ураження нервової системи при COVID-19»
 12. Adekunle Deborah (Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine). Report: «Hygienic Aspects Of Acclimatization Of Students From Tropical Countries To Ukraine Weather»
 13. Неляпіна Марія (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна). Доповідь: «Дезорганізація емоційного контролю як предиктор розвитку ментальних катастроф (на прикладі клінічного випадку)»
 14. Бондаренко Катерина (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «Психоневрологічні особливості механізму розвитку харчової залежності»
 15. Волохов Ігор (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, України). Доповідь: «Сучасні підходи до лікування та профілактики фетоплацентарної недостатності»
 16. Скобенко Марія (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «Патогенез виникнення інсуліно-резистентності при ожирінні»

ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»

ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»

ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» ІV науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»

 

 •