Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 06 квітня 2021 року, м. Харків

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 06 квітня 2021 року, м. Харків

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ФІЗІОЛОГІЯ, ВАЛЕОЛОГІЯ, МЕДИЦИНА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

06 квітня 2021 року на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку». 

У теперішній час суспільство відчуває потребу у спеціалістах, здатних до набуття нових наукових знань і багатофункціональних компетентностей. Велику роль в підвищенні кваліфікації та набутті нових навичок сучасними фахівцями, що займаються питаннями біохімії, фізіології, медицини та фармації, відіграє така форма організації дистанційно-комунікативного процесу, як Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку».

На Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» було розглянуто теоретичні та практичні питання щодо вивчення регуляції фізіологічних функцій та їх порушення при розвитку патологій, шляхів корекції порушень фізіологічних норм та валеологічних аспектів здоров’я людини.

Науково-практична інтернет-конференція є ефективно формою взаємодії науковців з різних установ, викладачів і студентів, молодих вчених, як необхідний етап в організації дослідницької діяльності.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» проходила за наступними напрямками:

 1. Молекулярно-клітинні та генетичні механізми функціонування організму.
 2. Регуляція фізіологічних функцій та їх порушення. Механізми впливу факторів навколишнього середовища на формування фізіологічних функцій організму людини та тварин.
 3. Інтегративні механізми функціонування вісцеральних систем.
 4. Регуляція гомеостазу. Роль фізіологічних бар’єрів організму людини.
 5. Вікова фізіологія. Онтогенез. Геронтологія. Сучасні теорії старіння.
 6. Нейрофізіологія сну.
 7. Фізіологічні механізми адаптації та їх порушення. Функціональні резерви організму. Хронофізіологічні аспекти адаптації систем організму до фізичних навантажень.
 8. Інтегративні механізми функціонування сенсорних і рухових систем.
 9. Хронофізіологія.
 10. Фізіологія поведінки.
 11. Нейротехнології. Нейровізуалізація в медицині та в освіті.
 12. Біосенсорні технології. Біосенсори на основі біомакромолекул та біоміметиків.
 13. Регуляція нейрогенезу. Нейробіологія поведінки тварин.
 14. Фізіологічні основи дії біологічно активних сполук. Хронофармакологія.
 15. Історичні аспекти становлення фізіології як науки.
 16. Сучасні технології фізичної терапії та медичної реабілітації.
 17. Сучасні проблеми медичної та біологічної освіти. Ефективні підходи до викладання фізіологічних дисциплін.
 18. Симуляція та дослідження фізіологічних станів і реакцій.
 19. Сучасні методи валеопрофілактики та оздоровлення. Індивідуальні оздоровчі програми: практичний досвід та сучасні можливості організації.
 20. Хронотипи та здоров’я людини. Здоров’язбережувальні технології та продуктивність життєдіяльності з урахуванням хронотипів.
 21. Глобальні проблеми громадського здоров’я. Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики. Медико-соціальні аспекти здоров’я.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від завідуючої кафедри нормальної та патологічної фізіології, проф. Надії Миколаївни Кононенко.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» об’єднала понад 85 науковців, серед яких магістранти, аспіранти, викладачі та науковці з України, Білорусії та Росії.

Конференція була представлена пленарним засіданням, де було заслухано 12 доповідей від учасників конференції.

 1. Мартинова Світлана Миколаївна, Горбач Т.В., Власенко О.В. Доповідь: “Спосіб корекції метаболічних порушень та підвищення адаптаційного потенціалу у студентів з десинхронозом, спричинений штучним пролонгуванням світлового дня”
 2. Кузнецова М.О., Глушко Світлана Миколаївна, Мкртчян Аміна Аліксанівна. Доповідь: “Вплив пренатального стресу щурів-матеріа на морфофункціональний стан печінки їх одномісячних потомків”
 3. Губина–Вакулик Галина Ивановна, Горбач Т.В., Денисенко С.А., Гойдина В.С. Доклад: “Пищевой краситель тартразин – фактор риска развития нефропатии” 
 4. Білай Іван Михайлович. Доповідь: “Валеологія як наука про здоров’я людини”
 5. Ромась Катерина Петрівна. Доповідь: “Розповсюдженість і визнання гомеопатії у світі” 
 6. Лиса Оксана Миколаївна. Доповідь: “Хронотип та здоров’я людини” 
 7. Апанасенко Геннадий Леонидович. Доклад: “Здравоохранение: необходимость смены парадигмы”
 8. Силина Лариса Вячеславовна, Маль Г. С. Доклад: “Дерматологические проявления коронавирусной инфекции и их дифференциальная диагностика” 
 9. Стоян Анна Олегівна, Кателевська Н.М. Доповідь: “Аналіз інформованості молоді щодо поширення та профілактики COVID-19. 
 10. Вощилін Богдан Русланович, Шаповал О.В. Доповідь: “Клітинні тест-системи як інструмент оцінки стану пацієнтів з термічною травмою” 
 11. Прокопюк В.Ю., Скибина Ксения Павловна, Козуб Н.И., Мусатова И.Б., Шевченко М.В., Прокопюк О.С. Доклад: “Экспериментальное изучение возможностей клеточной и тканевой терапии в реабилитации после химиотерапии” 
 12. Сенюк Надія Іванівна, Стрелкова М.І., Сенаторова Г.С. Доклад: “Вплив рівня імуноглобуліногу Е на перебіг гострого обструктивного бронхіту у дітей” 

Під час обговорення наукових робіт було відзначено високий рівень доповідачів. Учасники конференції отримали сертифікати конференції.

Конференція стала знаменною подією в житті наукової молоді, виявила чимало обдарованих фахівців, які продемонстрували високий рівень проведених наукових досліджень і отримали схвальну оцінку оргкомітету і своїх колег.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 06 квітня 2021 року, м. Харків

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 06 квітня 2021 року, м. Харків

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 06 квітня 2021 року, м. Харків

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 06 квітня 2021 року, м. Харків

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» 06 квітня 2021 року, м. Харків