ЩЕРБАК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

ЩЕРБАК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології 

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Учене звання: доцент

Викладає: анатомію людини, фізіологію людини, нормальну фізіологію, фізіологію та анатомію людини, фізіологію з основами анатомії, валеологію, вікову фізіологію

ЩЕРБАК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

ЩЕРБАК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

 

 

 

 

Кандидатська дисертація: «Дослідження механізмів дії ріфлана – потенційного засобу для лікування запальних захворювань кишечника» (спеціальність 14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія; науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.М.Малоштан; Москва, 2001 р.). У 2009р. пройшла переатестацію в Спеціалізованій раді за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (Харків).

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота НФаУ (2019 р.).

Обов’язки та доручення: відповідальна за дистанційні курси «Нормальна фізіологія» та «Анатомія людини».

Біографія.

Народилася у 1974 році у м. Харків. Закінчила Національну фармацевтичну академію (1996) за спеціальністю «Фармація». З 1996 р. по 1999 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Фармакологія», асистент кафедри фізіології людини (2000-2007 рр.), доцент кафедри біології, фізіології та анатомії людини (2007-2013 рр.), доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2013-2020 рр.), з 2020 р. – доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології.

Публікації. Є автором і співавтором 137 наукових та науково-методичних праць, з них 31 наукових статей, 47 тез, 3 патенти, 1 інформаційний лист, 39 методичних рекомендацій, 3 конспекти лекцій та 3 навчальних посібника.

Навчальні посібники та підручники:

  • Фізіологія та анатомія людини. Посібник для аудиторної роботи [навч.посіб.для студентів вищ.навч.закл.] / Л.М.Малоштан, О.К.Рядних, Г.П.Жегунова та ін./за ред. Л.М.Малоштан. – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 288 с.
  • Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки / [Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных и др.]. – Х.: «Золоті сторінки», 2017. – 494 с.
  • Анатомія людини. Конспект лекцій / Л. М. Малоштан, Г. П. Жегунова, О.М. Шаталова, О.К. Рядних, О.А. Щербак, О.М. Гладченко, А.Г. Кононенко, О.Ю. Яценко, Л.О. Шакіна, І.С. Бурлака. – Харків : НФаУ, 2020. – 146 с.
  • Робочий зошит з нормальної фізіології для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи: навч.-метод. посібн. / Л.М. Малоштан, А.Г. Кононенко, О.А. Щербак, О.М. Шаталова, Г.П. Жегунова, О.К. Рядних, О.М. Гладченко, О.Ю. Яценко, Л.О. Шакіна, І.С. Бурлака. – Х. : НФаУ, 2020. – 84 с.
  • Робочий зошит з анатомії людини для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи: навч.-метод. посібн. / Л.М. Малоштан, О.Ю. Яценко, О.М. Шаталова, Г.П. Жегунова, О.К. Рядних, О.М. Гладченко, О.А. Щербак, А.Г. Кононенко, Л.О. Шакіна, І.С. Бурлака. – Х. : НФаУ, 2020. – 84 с.
  • Workbook on human anatomy for classroom and extraclass individual work. / L.M. Maloshtan, A.G. Kononenko, L.O. Shakina, I.S. Burlaka, O.A. Shcherbak, O.M. Shatalova, G.P. Zhegunova, О.K. Ryadnyh, O.M. Gladchenko, О.Yu. Yatsenko – Kh. : NUPh, 2020. – 85 p.

 

Деякі доповіді, виступи:

  1. Щербак О.А. «Дослідження фармакологічних властивостей дроку красильного» / Доповідь на ІІ Науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» (21 листопада 2019 р., м. Харків)
  2. Щербак О.А. «Вивчення впливу дроку красильного на функцію щитоподібної залози на тлі експериментального гіпотиреозу» /Доповідь на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології» (м. Яремче, 17-18 жовтня 2019 р. – Івано-Франківськ).

 

Захоплення: подорожі


Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.