Патологічна фізіологія

Робоча програма навчальної дисципліни:

Тематичний та календарний план лекцій на весняний семестр 2020-2021 н.р.:

Тематичний та календарний план практичних занять на весняний семестр 2020-2021 н.р.:

Тематический и календарный план лекций на весенний семестр для студентов факультета по подготовке иностранных граждан:

Тематический и календарный план практических занятий на весенний семестр для студентов факультета по подготовке иностранных граждан:

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи ЗВО

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

Перелік рекомендованої літератури