History of the Department

Історія кафедри нормальної та патологічної фізіології Національного
фармацевтичного університету почалася в 2020 році

«Прошлое хранящееся в памяти, есть часть настоящего»

Тадеуш Котарбинський

Історія кафедри, її спадок – це частинка Великої фармації, це знання про людей, які закладали основи фармацевтичної освіти та науки, створювали Alma mater, дбали про зростання її статусу, міжнародного визнання, зміцнювали матеріально-технічну базу, відкривали нові факультети, кафедри, спеціальності, це повсякденна сумлінна праця поколінь; це спадщина, що формувалася роками.

Історія кафедри нормальної та патологічної фізіології почалася 1 вересня 2020 року, коли, згідно Наказу № 255 від 25 червня 2020 року «Про реорганізацію кафедр», було проведено злиття кафедри патологічної фізіології та кафедри фізіології та анатомії людини.

З початку реорганізації кафедру очолила д.мед.н., професор Кононенко Надія Миколаївна.

Науково-дослідна робота Надії Миколаївни базується на дослідженнях системи гемостазу в нормі та в умовах патології; патогенетичних механізмів хронізації виразкової хвороби та шляхів її фармакологічної корекції;

антиоксидантів у комплексній терапії виразкової хвороби шлунка, а також стосується фармакологічного вивчення біологічно активних сполук і лікарських засобів синтетичного та природного походження та їх використання в медичній практиці.

За період науково-педагогічної діяльності під керівництвом Кононенко Н.М. захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертації, виконується 1 докторська та 3 кандидатські наукові роботи. Має більш ніж 250 наукових праць, 15 патентів, 21 навчально-методичне видання. Є автором та співавтором 5 підручників (4 з грифом МОН України), 3 посібників для практичних занять з патологічної фізіології з грифом МОН України.

У 2007-2017 рр. Надія Миколаївна виконувала обов’язки вченого секретаря Вченої ради НФаУ. З 2004 року є членом Наукового товариства фармакологів України. З 2012 року входить до складу Правління Наукового товариства патофізіологів України, виконує обов’язки віце-президент з міжнародної діяльності. З 2013 року є членом Спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті за спеціальностями: «Нормальна анатомія», «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія»; Д 55.051.05 при Сумському державному університеті за спеціальностями «Нормальна анатомія», «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія».

Науково-педагогічна діяльність Н.М. Кононенко була відзначена подяками та почесними грамотами НФаУ, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради. У 2009 р. отримала Диплом переможця XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець», 2013 р. – Грамота та нагрудний знак Харківської обласної ради; 2014 р.– Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 2016 р. – Почесна грамота та нагрудний знак Верховної ради України, 2018 р. – Подяка Представника Президента у Верховній Раді України та пам’ятний подарунок «За особисті досягнення».

Науково-педагогічний склад нової кафедри сформували висококваліфіковані викладачі, які мають досвід викладацької та наукової роботи ⟶ детальніше.