[:ua]Напрями роботи

Основні завдання та функції організаційно-виховної роботи:

 1. Підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів.
 2. Виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної та валеологічної культури.
 3. Створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої , спортивної, правоохоронної).
 4. Формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин.
 5. Усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов’язком.
 6. Культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі, підняття престижу української мови в академічному середовищі і розвиток україномовного освітнього простору; збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, розширення творчих зв’язків з установами культури, розвиток художніх здібностей.
 7. Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів.
 8. Пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.
 9. Створення необхідних умов для ефективного розвитку Студентського самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;
 10. Формування поваги до своєї almamater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій університету.
 11. Координація та контроль роботи відповідальних за виховну роботу на кафедрах, факультетах, гуртожитках тощо.
 12. Презентація соціальної, культурно-масової, націонал-патріотичної, спортивної роботи університету на міському, національному та міжнародному рівні.