General information

Кафедра нормальної та патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету, який відомий у ближньому та далекому зарубіжжі як провідний навчальний та науковий заклад вищої фармацевтичної освіти і фармацевтичної науки, має багаторічний досвід підготовки професійно грамотних спеціалістів для підприємств фармацевтичної та хіміко-фармацевтичної галузі, науково-дослідних інститутів і підприємств суміжних галузей.

Історія кафедри нормальної та патологічної фізіології почалася 1 вересня 2020 року, коли, згідно Наказу № 255 від 25 червня 2020 року «Про реорганізацію кафедр», було проведено злиття кафедри патологічної фізіології та кафедри фізіології та анатомії людини.

General informationЗ початку реорганізації кафедру очолила д.мед.н., професор Кононенко Надія Миколаївна.

Науково-дослідна робота Надії Миколаївни базується на дослідженнях системи гемостазу в нормі та в умовах патології; патогенетичних механізмів хронізації виразкової хвороби та шляхів її фармакологічної корекції; антиоксидантів у комплексній терапії виразкової хвороби шлунка, а також стосується фармакологічного вивчення біологічно активних сполук і лікарських засобів синтетичного та природного походження та їх використання в медичній практиці.

За період науково-педагогічної діяльності під керівництвом Кононенко Н.М. захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертації, виконується 1 докторська та 3 кандидатські наукові роботи. Має більш ніж 250 наукових праць, 15 патентів, 21 навчально-методичне видання. Є автором та співавтором 5 підручників (4 з грифом МОН України), 3 посібників для практичних занять з патологічної фізіології з грифом МОН України.

У 2007-2017 рр. Надія Миколаївна виконувала обов’язки вченого секретаря Вченої ради НФаУ. З 2004 року є членом Наукового товариства фармакологів України. З 2012 року входить до складу Правління Наукового товариства патофізіологів України, виконує обов’язки віце-президент з міжнародної діяльності. З 2013 року є членом Спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті за спеціальностями: «Нормальна анатомія», «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія»; Д 55.051.05 при Сумському державному університеті за спеціальностями «Нормальна анатомія», «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія».

Науково-педагогічна діяльність Н.М. Кононенко була відзначена подяками та почесними грамотами НФаУ, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради. У 2009 р. отримала Диплом переможця XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець», 2013 р. – Грамота та нагрудний знак Харківської обласної ради; 2014 р.– Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 2016 р. – Почесна грамота та нагрудний знак Верховної ради України, 2018 р. – Подяка Представника Президента у Верховній Раді України та пам’ятний подарунок «За особисті досягнення».

Сьогодні на кафедрі працюють 4 доктори наук та 11 кандидатів наук.

General information

На кафедрі виконується 3 докторських дисертацій та 6 кандидатських дисертаційних робіт.

Співробітники кафедри друкують свої роботи в провідних журналах, беруть участь у симпозіумах, з’їздах та конференціях України та світу.