slide 1
slide 2
slide 3

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ ДЛЯ ЗВО ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Графік освітнього процесу (ідентифікатори та паролі відеоконференцій на платформі ZOOM) на 26.10-30.10.2020

“Дорожня карта” роботи з навчальними матеріалами 

Розклад online лекцій на платформі ZOOM для студентів денної форми навчання з дисциплін: “Патологічна фізіологія”, “Патоморфологія з секційним курсом”

Розклад online лекцій на платформі ZOOM для студентів денної форми навчання з дисципліни “Фізіологія з основами анатомії людини”

Розклад online лекцій на платформі ZOOM для студентів денної форми навчання з дисципліни “Анатомія та фізіологія людини”

Розклад online лекцій на платформі ZOOM для студентів денної форми навчання з дисципліни “Анатомія людини”

Розклад online лекцій на платформі ZOOM для студентів денної форми навчання з дисципліни “Фізіологія людини”

Розклад online лекцій на платформі ZOOM для студентів денної форми навчання з дисципліни “Нормальна анатомія”

Учебный процесс в условиях карантина для студентов факультета по подготовке иностранных граждан/ Learning process during quarantine for students of faculty for foreign citizens’ education

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ ДЛЯ ЗВО ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Розклад on-line занять на платформі ZOOM для заочної форми навчання (12.10.2020-31.10.2020)