VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»

16 листопада 2023 р. кафедрою нормальної та патологічної фізіології проведено VІ науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція».

Програма конференції                                

Сертифікат учасника конференції         Certificate participant 

Збірник матеріалів конференції

 

Сучасний стан патологічних процесів і хвороб характеризується комплексними дослідженнями закономірностей виникнення, перебігу і результату хвороб на основі розшифрування змін, що виникають на різних рівнях організації організму, їх взаємозв’язків і механізмів, які визначають реакцію цілісного організму. Під час експериментальних досліджень широко використовуються новітні методичні прийоми, пов’язані з досягненнями біохімії, молекулярної біології, імунології та інших наук.

У зв’язку з диференціацією медичних дисциплін особливо зростає значення патологічної фізіології як науки, покликаної створити цілісну картину патологічного процесу на підставі фактів, отриманих на різних рівнях організму. Для вивчення патологічних процесів і хвороб є проблема патофізіології клітини і субклітинних структур, емоційного стресу, запалення, гіпоксії, серцево-судинної системи. Вивчаються механізми мікроциркуляції при різних патологічних процесах, сформульована концепція нервово-судинного контролю діяльності функціонального елемента органа. Отримано нові результати досліджень про медіаторну регуляцію мозкового кровообігу та роль внутрішньосудинної агрегації еритроцитів у нормі і при патології. З вивченням патологічних процесів і хвороб в експерименті зміцнюється зв’язок патологічної фізіології із клінічною медициною. Науковці розуміються на механізмі розвитку хвороб і процесів одужання, фармакологічних властивостях нових субстанцій і створюють ліки для людини і тварин. Все це є базою даних для вивчення номенклатури лікарських препаратів і механізмів їх дії при будь-якій патології.

Тому, актуальність проблематики проведення VІ Науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» не викликає сумнівів.

Мета заходу – фармакологічна корекція патологічних процесів та хвороб, що базується на результатах експериментальних досліджень, теоретичних положеннях експериментальної та клінічної патофізіології, досвіді клініцистів, щодо практичного застосування лікарських засобів, які постійно вдосконалюються провізорами і лікарями.

Проведення зазначеного наукового форуму це чудова нагода для науковців із різних країн обмінятися науковим і практичним досвідом, новими напрацюваннями і методиками, що сприяє формуванню і вдосконаленню наукових думок, виробленню нових концептуальних підходів у дослідженнях механізмів патологічних процесів та створенні нових інноваційних лікарських засобів.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від завідуючої кафедри нормальної та патологічної фізіології, проф. Надії Миколаївни Кононенко.

На VІ науково-практичній internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» були розглянуті теоретичні та практичні питання:

 1. Молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань.
 2. Роль генетичних факторів у патогенезі захворювань.
 3. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.
 4. Вікова патофізіологія.
 5. Проблемні аспекти хвороб цивілізації.
 6. Клінічна патофізіологія.
 7. Питання викладання патофізіології.
 8. Експериментальна терапія найбільш поширених захворювань.
 9. Фармакологічна корекція патологічних процесів.
 10. Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних).
 11. Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 12. Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 13. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 14. Нанотехнології у фармації.
 15. Таргетна терапія захворювань людини.
 16. Трансляційна медицина. Новітні технології діагностики та лікування.
 17. Біомедичні технології.
 18. Вплив сучасних технологій на здоров’я людини.
 19. Актуальні питання фізичної реабілітації та сучасні технології збереження здоров’я людини.
 20. Ментальне здоров’я та інновації у медико-психологічній реабілітації військовослужбовців в умовах воєнного стану.
 21. Глобальні проблеми громадського здоров’я.

VІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» об’єднала понад 250 науковців, серед яких науково-педагогічні і наукові представники, магістранти, аспіранти, представники практичного сектору галузей медицини та фармації з України та Республіки Польщі.

 Установи-учасники конференції:

 Установи Національної академії медичних наук України:

 1. Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»;
 2. Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»;
 3. Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»;
 4. Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»;
 5. Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
 6. Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;
 7. Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»;
 8. Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені
  В. Я. Данилевського НАМН України»;
 9. Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»;
 10. Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»;
 11. Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України»;
 12. Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України»;
 13. Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України».

Установи Національної академії наук України:

 1. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України;
 2. Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України;
 3. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України;
 4. Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України;

Установи Міністерства охорони здоров’я України:

 1. Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»;
 2. Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України».
 3. Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку»;
 4. Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Заклади охорони здоров’я:

 1. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»
 2. Комунальне некомерційне підприємство Великобірківської селищної ради «Тернопільська центральна районна лікарня»;
 3. Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради»;
 4. Комунальне некомерційне підприємство «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області».

Заклади вищої освіти медичного та фармацевтичного профілю:

 1. Буковинський державний медичний університет;
 2. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;
 3. Дніпровський державний медичний університет;
 4. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
 5. Івано-Франківський національний медичний університет;
 6. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;
 7. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;
 8. Національний фармацевтичний університет;
 9. Одеський національний медичний університет;
 10. Полтавський державний медичний університет;
 11. Приватний вищий навчальний заклад київський медичний університет «Київський медичний університет»;
 12. Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського;
 13. Харківський національний медичний університет;
 14. Навчально-науковий медичний інститут Сумського державного університету.

Університети Міністерства освіти і науки України:

 1. Державний біотехнологічний університет;
 2. Запорізький державний університет;
 3. Національний університет «Запорізька політехніка»;
 4. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 5. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 6. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;
 7. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»;
 8. Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
 9. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Інші університети:

 1. Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 2. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика».

Закордонні установи:

 1. Pomeranian University in Slupsk, Poland;
 2. University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

 

Конференція була представлена пленарним засіданням, де були заслухані 30 доповідей спікерів:

Орел Валерій Еммануілович1, 2, Просвєтова А.Б.2, Дєдков А.Г.1, Лихова О.О.3, Колесник Д.Л.3, Орел В.Б.1,2, Дасюкевич О.Й.1, Рихальський О.Ю.1 (1ДНП «Національний інститут раку», м. Київ, Україна; 2Факультет біомедичної інженерії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна; 3Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, м. Київ, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ДОКСОРУБІЦИНУ ТА ІНДУКТИВНОЇ ПОМІРНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ НА ЕКСПРЕСІЮ ПРОАПОПТОЗНОГО БІЛКА Bax У КЛІТИНАХ ОСТЕОГЕННОЇ САРКОМИ Saos-2».

Білай Іван Михайлович, Білай С.І. (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м. Запоріжжя, Україна). Доповідь: «КОРЕКЦІЯ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ ПРИ УРАТНОМУ НЕФРОЛІТІАЗІ, КОМОРБІДНОМУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ».

Bondarieva Iryna Vasilevna, Jaouad I. (National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine). Report: «ASSESSING OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT IN PHARMACY».

Губіна Наталія Василівна, Купновицька І.Г., Романишин Н.М. (Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна). Доповідь: «РІВЕНЬ ЛІПОКАЛІНУ ТА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ПРИ ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК НА ТЛІ ОЖИРІННЯ».

Сідлецький Олексій Сергійович1, Макаренко О.А.1,2 (1Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна; 2Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії» НАМН України, м. Одеса, Україна). Доповідь: «ТРИВАЛІСТЬ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ ТА РІВЕНЬ ЕСТРАДІОЛУ У КРОВІ САМОК ЩУРІВ З ІНТОКСИКАЦІЄЮ α-ЦИПЕРМЕТРИНОМ».

Шаніна Вікторія Віталіївна, Богачова О.С. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОЦІНКА РІВНЯ ІНФОРМОВАНОСТІ МОЛОДІ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЩЕПЛЕННЯ».

Рижук Анастасія Миколаївна, Кононенко Н.М. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ».

Луценко Руслан Володимирович, Сидоренко А.Г., Гришко Ю.М., Колот Е.Г., Луценко О.А. (Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ ІНДОЛ-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ГОСТРОМУ СТРЕСІ».

Алєксєєв Єгор Юрійович, Рибак В.А. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «РОЛЬ ГЕНІВ ГІСТОСУМІСНОСТІ В РОЗВИТКУ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ».

Велієва Лейла Парвізівна, Журавель Я.В. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ СТРЕСУ НА ЗМІНУ ХАРЧОВИХ ЗВИЧОК У СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ».

Solkar Muskan Mansoor, Fedorchenko Y. (Ivano-Frankivsk National medical university, Ivano-Frankivsk, Ukraine). Report: «PATHOGENETIC MECHANISMS OF AGEING».

Кузьміна Софія Олександрівна, Журавель Я.В. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ЯКІСТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, ЩО НАРАЗІ МАЄ СТАТУС ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ЗА КОРДОНОМ».

Акішева Аліна Сергіївна, Ларіонов В.Б., Макаренко О.А., Валіводзь І.П., Борисюк І.Ю., Молодан Ю.О. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна). Доповідь: «МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОПОКСАЗЕПАМУ З РЕЦЕПТОРАМИ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У НОЦИЦЕПЦІЇ: ДОКІНГ-АНАЛІЗ».

Оліфіренко Діана Єгорівна, Білошапка А.В., Овчар А.В., Кузнецова М.О. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОСОБЛИВОСТІ КРОВООБІГУ ПРИ СТАТИЧНОМУ ТА ДИНАМІЧНОМУ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ У МОЛОДІ».

Всеволодська Світлана Олександрівна1, Оченашко О.В.1, Сукач О.М.1, 2, 3, Устімчук К.І.2 (1Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків, Україна; 2Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна; 3Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СФЕРОЇДІВ КЛІТИНАМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НОВОНАРОДЖЕННИХ ЩУРІВ».

Денефіль Ольга Володимирівна, Ланова Н.М. (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна). Доповідь: «МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ІНОЗИТОЛУ НА ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЩУРІВ ІЗ СТЕАТОГЕПАТОЗОМ».

Орловська Олександра Максимівна, Кононенко Н.М. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ЛЕПТИНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ».

Худякова Марина Борисівна (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ЛІПОСОМАЛЬНИМ КВЕРЦЕТИНОМ З КОРЕКЦІЄЮ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ».

Підгайна Поліна Ігорівна, Богачова О.С. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОЦІНКА РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ТА ОСВІЧЕНОСТІ МОЛОДІ ЩОДО РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛІННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ТЮНОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ».

Tsinkevych Yuliia, Kuznetsova M. (Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine). Report: «ROLE OF RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ENDOMETRIOSIS».

Волохов Ігор Вікторович, Рибак В.А. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ ПАСИВНОГО ТЮТЮНОПАЛІННЯ МАТЕРІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НИРОК НАЩАДКІВ ЩУРІВ».

Мехно Наталія Ярославівна, Яремчук О.З. (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна). Доповідь: «АНТИОКСИДАНТНИЙ ЕФЕКТ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ».

Водяник Вадим Валерійович (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ БЛОКАТОРУ ТИРОЗИНОВИХ ПРОТЕЇНКІНАЗ ІМАТИНІБУ НА АКТИВНІСТЬ АПОПТОЗУ ТКАНИН СІТКІВКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ».

Кононенко Тетяна Романівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОГО ЕФЕКТУ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ МОРКВИ ПОСІВНОЇ КОРЕНЕПЛОДІВ ЕКСТРАКТУ ГУСТОГО ТА КВЕРЦЕТИНУ НА КУЛЬТУРУ КЛІТИН ЛІНІЇ L929».

Мірзалієв Руслан Темірланович (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З ПІВОНІЇ КОРЕНІВ ЕКСТРАКТОМ СУХИМ, L-ТРИПТОФАНОМ І ГЛІЦИНОМ НА ПОКАЗНИКИ ОРІЄНТОВНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ У ЩУРІВ В ТЕСТІ ВІДКРИТОГО ПОЛЯ».

Танська Марія Сергіївна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ СУХОГО ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ ЖУРАВЛИНИ ТА АМІНОКИСЛОТ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ФУНКЦІЮ У ЩУРІВ В УМОВАХ ВИСОКОЖИРОВОЇ ТА КАЛОРІЙНОЇ ДІЄТИ».

Кєрімова Гюнель Фаяддинівна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ДОСЛІДЖЕННЯ КАРДІОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ СУХИХ ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ І КОРЕНЕВИЩ IRIS HUNGARICA НА МОДЕЛІ ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ У ЩУРІВ».

Гладцінова Олена Юріївна, Сагайдак-Нікітюк Р.В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ».

Кутова Ольга В’ячеславівна, Сагайдак-Нікітюк Р.В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «МАТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З КІЛЬКІСНИМИ ФАКТОРАМИ».

Харченко Дмитро Сергійович, Сагайдак-Нікітюк Р.В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ».

Під час обговорення наукових робіт було відзначено високий рівень доповідачів. Учасники конференції отримали сертифікати конференції (тривалість – 9 годин (0,3 кредити ЄКТС).

Конференція стала знаменною подією в житті наукової молоді, виявила чимало обдарованих фахівців, які продемонстрували високий рівень проведених наукових досліджень і отримали схвальну оцінку оргкомітету і своїх колег. Проведений науковий форум зробив не лише вагомий внесок у розвиток української медицини й фармації, але й окреслив нові шляхи для вирішення непростих завдань збереження та зміцнення фізичного та ментального здоров’я українців в умовах війни.

 

Інформаційний лист VІ науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»

Invitation to the VІth scientific and practical internet-conference for the international participation «MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT AND DISEASES, THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION»

 

 

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

VI науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»