ЧІКІТКІНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

ЧІКІТКІНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Посада: доцент кафедри патологічної фізіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Учене звання: доцент

Викладає: патологічну фізіологію, клінічну патогістологію, гігієну у фармації, гігієну у фармації та екологію, прикладні аспекти фундаментальної медицини (вибіркова).

ЧІКІТКІНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

ЧІКІТКІНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

ЧІКІТКІНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

ЧІКІТКІНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

 

 

 

 

Кандидатська дисертація: «Експериментальне вивчення противиразкової дії поліфенольного препарату прополісу – капсул «Прополтин» (спеціальність: 14.03.05 – фармакологія; науковий керівник – проф. Л. В. Яковлева; Одеса, 2003).

Нагороди та відзнаки: Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2017 р.), Почесні грамоти НФаУ (2016, 2018 р.р.)

Обов`язки та доручення: відповідальна за методичну роботу кафедри, за дистанційні курси «Гігієна у фармації» та «Гігієна у фармації та екологія».

Біографія. Народилася 22 липня 1962 року в с. Роздори Лозівського району Харківської області. У 1981 році з відзнакою закінчила Харківське медичне училище № 1. У 1988 році закінчила біологічний факультет Харківського державного університету ім. М. О. Горького за спеціальністю «біологія». Трудову діяльність почала у 1981 році медичною сестрою відділення хронічної ішемічної хвороби серця Республіканського кардіологічного диспансеру (нині Нацiональний iнститут терапії iм. Л. Т. Малої) (1981-1983 р.р.). 1988-1990 р.р. – старший лаборант Харківського НДІ ендокринології (нині Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського). 1991-1993 р.р. – молодший науковий співробітник НВП «Біомос». У Національному фармацевтичному університеті працює з 1993 року на посаді молодшого наукового та наукового співробітника Центральної науково-дослідної лабораторії (1993-2003 р.р.). 2003-2004 рік – асистент кафедри мікробіології, 2004-2012 р.р. – доцент кафедри біотехнології, з 2012 року по теперішній час – доцент кафедри патологічної фізіології.

 У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, з 2007 року – доцент.

Публікації. Є автором та співавтором 154 наукових робіт, 1 підручника з грифом МОН України, 7 навчальних посібників (4 з грифом МОН України).

Підручники:

Гигиена и производственная санитария. Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Л.С. Стрельников, В.В. Чикиткина, О.П. Стрилец, Е.В. Щербак,
И.Э. Бусыгина – Х.: Изд-во НФаУ.- 2006.- 400с.

Посібники:

Хімічна мікробіологія : навч. посіб. до лаботатор. занять, самост. аудиторії і позааудит. роботи студ. / Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець, В.В. Чікіткіна та ін.; НФаУ. – Х., 2008. – 148 c.

Гигиена в фармации: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.
/ Л.С. Стрельников, В.В. Чикиткина, О.П. Стрилец и др. – Х.: НФаУ, 2009. – 392 с.

Гігієна у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Кононенко, В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – 392 с.

Фармакогенетика. Конспект лекцій: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н.М. Кононенко, В.В. Гнатюк, Г.В. Зайченко, В.В. Чікіткіна,
М.О. Остапець, В.А. Волковой; за ред. Н.М. Кононенко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 144 с.

Монографії:

Пам`ятати про минуле, дбати про майбутнє. Історія кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету до 30-річчя кафедри. Монографія / За ред. В.П. Черних; уклад. В.П. Черних, Н.М. Кононенко, А.І. Березнякова, Т.І. Тюпка, І.Ю. Тіщенко, І.І. Шевцов, В.В. Гнатюк,
В.В. Чікіткіна, В.А. Волковой, С.І Крижна. – Х.: «Цифрова друкарня № 1», 2013. – 316 с.

Основні наукові статі у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

  1. Аge and sex characteristics of melatonin-positive-labeled cells of the gastric mucosa in desynchronosis in rats / V. Hnatiuk, N. Kononenko, T. Kozub, V. Chikitkina, L. Galiy // Georgian medical news. – 2016. – No 6 (255). – P. 99–104.
  2. Бунятян Н. Д., Чикиткина В. В., Яковлева Л. В. Гепатопротекторное действие эллаготаннинов // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 1998. – Т.61. – № 5. – С. 53–55.
  3. Эффективность растительного полифенольного препарата пифламина при лекарственном поражении печени / Л.В. Яковлева, Н.Д. Бунятян, О.А. Герасимова, В.В. Чикиткина, А.М. Ковалева // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 1998. – Т.61. – № 6. – С. 48–50.

Захоплення: театр, подорожі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *