КОНОНЕНКО АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА

КОНОНЕНКО АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА

Посада: доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук

Учене звання: доцент.

Викладає: нормальну фізіологію, анатомію людини, вікову фізіологію (вибіркова).

КОНОНЕНКО АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА

КОНОНЕНКО АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА

КОНОНЕНКО АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА

КОНОНЕНКО АЛЕВТИНА ГЕННАДІЇВНА

 

 

 

 

 

Кандидатська дисертація: «Вивчення гепатопротекторної активності водного екстракту листків кукурудзи» (спеціальність 14.03.05 – Фармакологія; науковий керівник – д.біол.н., проф. Малоштан Л.М.; Харків, 2010)

Нагороди та відзнаки: Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.); Почесна грамота НФаУ (2019 р.).

Обов’язки та доручення: відповідальна за методичну роботу кафедри, відповідальна за дистанційний курс «Фізіологія та анатомія людини».

Біографія. Народилася 1 березня 1982 р. у селі Мариця Льговського р-ну Курської області Російської федерації. Закінчила Національний фармацевтичний університет (2004) зі спеціальності «Клінічна фармація», в якому працює з 2009; аспірант (2005 -2010); асистент кафедри біології, фізіології та анатомії людини (2010-2015); доцент кафедри фізіології та анатомії людини (2015-2020), доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології (2020).

Публікації. Є втором і співавтором 132 наукових та науково-методичних праць, з них 40 наукових статей, 62 тез, 3 патенти, 2 інформаційних листи, 20 методичних рекомендацій, 3 конспекта лекцій та 2 навчальних посібника.

Посібники:

  • Фізіологія та анатомія людини. Посібник для аудиторної роботи[навч.посіб.для студентів вищ.навч.закл.]/ Л.М.Малоштан, О.К.Рядних, Г.П.Жегунова та ін../за ред. Л.М.Малоштан – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 288 с.
  • Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. Рисунки / [Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных и др.]. – Х.: «Золоті сторінки», 2017. – 494 с.
  • Анатомія людини. Конспект лекцій / Л. М. Малоштан, Г. П. Жегунова, О. М. Шаталова, О. К. Рядних, О. А. Щербак, О.М. Гладченко, А. Г. Кононенко, О. Ю. Яценко, Л. О. Шакіна, І. С. Бурлака. – Харків : НФаУ, 2020. – 146 с.
  • Робочий зошит з нормальної фізіології для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи: навч.-метод. посібн. / Л.М. Малоштан, А. Г. Кононенко, О. А. Щербак, О. М. Шаталова, Г. П. Жегунова, К. Рядних, О. М. Гладченко, О. Ю. Яценко, Л. О. Шакіна, І. С. Бурлака. – Х. : НФаУ, 2020. – 84 с.
  • Робочий зошит з анатомії людини для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи: навч.-метод. посібн. / Л.М. Малоштан, О. Ю. Яценко, О. М. Шаталова, Г. П. Жегунова, К. Рядних, О. М. Гладченко, О. А. Щербак, А. Г. Кононенко, Л. О. Шакіна, І. С. Бурлака. – Х. : НФаУ, 2020. – 84 с.
  • Workbook on human anatomy for classroom and extraclass individual work. / L. M. Maloshtan, A. G. Kononenko, L. O. Shakina, I. S. Burlaka, O. A. Shcherbak, O. M. Shatalova, G. P. Zhegunova, О. K. Ryadnyh, O. M. Gladchenko, О. Yu. Yatsenko – Kh. : NUPh, 2020. – 85 p.

Колективна монографія:

Kononenko A.G., Kravchenko V.M. Effects of aqueous extract from from Lemna minor frond on hormonal, metabolic and elemental status in hypothyroid rats // Medical sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P.148-165.

Деякі доповіді, виступи: Кононенко А.Г. «Ряска мала – перспективна рослина для профілактики гіпотиреозу» /Доповідь на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології» (м. Яремче, 17-18 жовтня 2019 р. – Івано-Франківськ).

 Захоплення: мандрівки, тварини.