На кафедрі нормальної та патологічної фізіології викладаються наступні дисципліни:

 • Патологічна фізіологія
 • Патоморфологія з секційним курсом
 • Клінічна патогістологія
 • Прикладні аспекти косметологічної анатомії, фізіології й патології (вибіркова)
 • Гігієна у фармації та екологія (вибіркова)
 • Анатомія людини
 • Нормальна фізіологія
 • Нормальна анатомія людини
 • Фізіологія з основами анатомії
 • Фізіологія та анатомія людини
 • Анатомія людини та фізіологія
 • Фізіологія рухової активності