Освітня програма «Фармація»

Назва освітніх компонент

Матеріали освітньої компоненти

Обов’язкові освітні компоненти

Фізіологія та анатомія людини

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Патологічна фізіологія

Силабус для здобувачів вищої освіти:

Робоча програма

Календарний план:

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Вибіркові освітні компоненти

Патологічна фізіологія хвороб цивілізації

Силабус

Робоча програма

Презентація

Фармакогенетика

Силабус

Робоча програма

Презентація