Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

 

Назва освітніх компонент

Матеріали освітньої компоненти

Обов’язкові освітні компоненти

Фізіологія з основами анатомії людини

Силабус для здобувачів вищої освіти:

Робоча програма

Календарний план

Навчально-методичне забезпечення

Вибіркові освітні компоненти

Загальна гігієна

Силабус для здобувачів вищої освіти:

Робоча програма

Презентація

Відеопрезентація

Патологічна фізіологія хвороб цивілізації

Силабус для здобувачів вищої освіти:

Робоча програма

Презентація