Освітні компоненти

Освітні компоненти кафедри нормальної та патологічної фізіології:

Обов’язкові освітні компоненти

 • Анатомія людини
 • Анатомія людини та основи гістології
 • Клінічна патогістологія
 • Нормальна анатомія людини
 • Нормальна фізіологія
 • Нормальна фізіологія людини
 • Патологічна фізіологія
 • Патологічна фізіологія тварин
 • Патоморфологія з секційним курсом
 • Патофізіологія
 • Фізіологія
 • Фізіологія з основами анатомії людини
 • Фізіологія рухової активності
 • Фізіологія та анатомія людини

 Вибіркові освітні компоненти

 • Вікова фізіологія
 • Гігієна у фармації та екологія
 • Загальна гігієна
 • Патологічна анатомія
 • Патологічна фізіологія
 • Патологічна фізіологія хвороб цивілізації
 • Патологія хвороб цивілізації
 • Прикладні аспекти косметологічної анатомії, фізіології й патології
 • Фармакогенетика
 • Фізіологія з основами анатомії людини