На кафедрі нормальної та патологічної фізіології викладаються наступні дисципліни:

 • Патологічна фізіологія

 • Патоморфологія з секційним курсом

 • Клінічна патогістологія

 • Прикладні аспекти косметологічної анатомії, фізіології й патології (вибіркова)

 • Гігієна у фармації та екологія (вибіркова)

 • Анатомія людини

 • Нормальна фізіологія

 • Нормальна анатомія людини

 • Фізіологія з основами анатомії

 • Фізіологія та анатомія людини

 • Анатомія людини та фізіологія

 • Фізіологія рухової активності