Освітня програма «Фізична терапія»

Назва освітніх компонент

Матеріали освітньої компоненти

Обов’язкові освітні компоненти

Нормальна анатомія людини

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Нормальна фізіологія людини

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичні матеріали

Фізіологія рухової активності

Силабус

Робоча програма

Вибіркові освітні компоненти

Загальна гігієна

Силабус

Робоча програма

Презентація

Відеопрезентація

Вікова фізіологія

Силабус

Робоча програма

Презентація

Патологічна анатомія

Силабус

Робоча програма

Презентація

Відеопрезентація

Патологічна фізіологія

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Презентація