Освітня програма «Хвороби дрібних домашніх тварин»

Назва освітніх компонент

Матеріали освітньої компоненти

Обов’язкові освітні компоненти

Патологічна фізіологія тварин

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення