Освітня програма «Лабораторна діагностика»

Назва освітніх компонент

Матеріали освітньої компоненти

Обов’язкові освітні компоненти

Анатомія людини

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Фізіологія

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Патофізіологія

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Патоморфологія з секційним курсом

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Клінічна патогістологія

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Вибіркові освітні компоненти

Патологічна анатомія

Силабус

Робоча програма

Презентація

Відеопрезентація