Наукові напрями

Напрями наукових досліджень

  • вивчення системи гемостазу в нормі, в умовах патології та під впливом лікарських засобів;
  • механізми хронізації, роль дифузної нейроендокринної системи в патогенезі виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції;
  • дослідження гендерних, вікових та циркануальних особливостей синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках;
  • дослідження гіпоксичного пошкодження мозку при порушеному метаболізмі;
  • патогенетичне обґрунтування створення та експериментальне дослідження нових оригінальних і комбінованих протидіабетичних, гастропротекторних засобів;
  • механізми репродуктивних і сексуальних розладів у молодих чоловіків за умов андрогенодефіциту з коморбідною патологією;
  • клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів