Освітня програма «Клінічна фармація»

Назва освітніх компонент

Матеріали освітньої компоненти

Обов’язкові освітні компоненти

Анатомія людини та основи гістології

       Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Нормальна фізіологія

       Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Патологічна фізіологія

Силабус

Робоча програма

Календарний план

Критерії оцінювання результатів навчання

Навчально-методичне забезпечення

Вибіркові освітні компоненти

Гігієна у фармації та екологія

Силабус

Робоча програма

Презентація

Фармакогенетика

Силабус

Робоча програма

Презентація