ВНЗ-партнери

ЗВО-партнери

З метою реалізації науково-дослідної роботи кафедра підтримує наукові зв’язки з:

  • ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»;
  • Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна;
  • ДУ «Інститут проблем ендокринології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»;
  • ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України»;
  • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (м. Харків);
  • Medical University of Warsaw (Польща);
  • ФДУ НДІ фізико-хімічної медицини Федеративного медико-біологічного Агентства Росії;
  • науковою лабораторією фармакогенетичних досліджень компанії «ПИННИ» на базі Інноваційного центру медичних нанобіотехнологій (Росія).