Історія кафедри патологічної фізіології Національного
фармацевтичного університету почалася в 1982 році

У вересні 1982 року наказом Міністерства вищої та середньої освіти СРСР у систему вищої фармацевтичної освіти був введений курс патології на кафедрі фізіології і анатомії Харківського фармацевтичного інституту.

У 1983 році курс був реорганізований у самостійну кафедру патологічної фізіології – першу на території колишнього СРСР у системі фармацевтичної освіти.

З моменту заснування і до 2009 року кафедру очолювала Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор НФаУ, доктор медичних наук, професор Березнякова Алла Іллівна.

З 2009 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Кононенко Надія Миколаївна.

За час, що минув, на кафедрі створено сучасну матеріально-технічну базу, необхідну для належної підготовки здобувачів вищої освіти, організовано комп’ютерний клас, налагоджено проведення навчальних дослідів на лабораторних тваринах, створено і впроваджено тестові програми для контролю поточної підготовки здобувачів вищої освіти та підсумкового рівня їхніх знань, розроблено дистанційні курси з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів і 3 лаборанти. Усі викладачі мають науковий ступінь, із них 4 доктори (3 доктори медичних наук, 1 доктор біологічних наук) наук ⟶ детальніше.

У 2012 році розпочала роботу навчально-наукова лабораторія «Фармакогенетики та генетичної безпеки». Лабораторію створено з метою проведення досліджень, спрямованих на вирішення проблем сучасної біології, медицини і фармації з використанням найсучасніших досягнень науки в галузі фармакології, біохімії, молекулярної генетики, фармакогенетики, нанофармакології, метаболічної фармакокінетики. Це важливо для розробки, доклінічного вивчення ефективності та безпеки лікарських засобів, забезпечення високої якості підготовки кадрів для потреб фармації і медицини з метою конкурентоспроможності випускників та збереження здоров’я населення України.

З 2014 року кафедра стала опорною з дисципліни «Фармакогенетика» для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-професійної програми на другому (магістерському) рівні «Клінічна фармація».

17-18 жовтня 2013 року відбулася науково-практична конференція «Сучасні проблеми біологічної хімії», присвячена 75-річчю кафедри біохімії, 30-річчю кафедри патологічної фізіології НФаУ та 110-річчю академіка А. М. Утевського ⟶ детальніше.

16 жовтня 2015 року кафедрою була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Молекулярні механізми патологічних процесів».

5 – 7 жовтня 2016 року на базі Національного фармацевтичного університету і кафедри патологічної фізіології під егідою Міністерства охорони здоров’я відбувся VII Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю: «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», присвячений пам’яті Президента Науково-медичного товариства патофізіологів України протягом 23 років – академіка НАН України Олексія Олексійовича Мойбенка. Загалом форум зібрав 250 делегатів та учасників, які у ході наукової та дискусійної програми конгресу взяли участь у обговоренні 10 пленарних доповідей, 59 усних доповідей, 21 стендових доповідей та 2 воркшопах, у рамках конгресу було проведено 6 наукових симпозіумів  ⟶ детальніше.

18 жовтня 2018 року кафедрою проведена І науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» ⟶ детальніше.

15 травня 2019 року кафедрою патологічної фізіології разом з кафедрою патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету проведена І науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» ⟶ детальніше.

Співробітники кафедри є членами Наукового товариства патофізіологів України та International Society for Pathophysiology, беруть участь у роботі європейських конгресів та науково-практичних конференціях різного рівня.

З 27 квітня по 5 травня 2019 року відбувся візит професора Кононенко Н.М. у складі делегації Національного фармацевтичного університету до факультету природничих наук Університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва).

Під час візиту професор Кононенко Н.М. взяла участь у роботі ІІІ Міжнародної конференції з біологічних та екологічних наук “Smart Bio”, яка проходила 2-4 травня на базі університету та виступила із доповіддю «Ecological aspects of drugs use» ⟶ детальніше.

У ході візиту професор Кононенко Н.М. ознайомилася з напрямками та перспективами розвитку сучасної біологічної науки у світі, новітніми методами наукових досліджень у провідних навчальних закладах світу та засобами повного та всебічного представлення власних наукових досліджень світовій академічній спільноті. Ознайомилася з цікавими науковими результатами у сфері нанотехнологій, біотехнологічних досліджень, молекулярної біології.

Професор Кононенко Н.М. та члени делегації зустрілись з професором Сауліусом Мікевічусом – деканом факультету природничих наук університету Вітаутаса Великого; професором Оной Рагажінскене – керівником наукового сектору лікарських (ароматичних) рослин, керівником Каунаського ботанічного саду університету Вітаутаса Великого, віце-президентом Фармацевтичного товариства Литовської Республіки; академіком, професором Аудріусом Сігітасом Марушкою – керівником Центру відкритого доступу з інструментального аналізу на базі  факультету природничих наук, керівником наукової групи з розробки методів інструментального аналізу та їх застосуванню в молекулярному аналізі біологічних об’єктів, синтетичних продуктів та навколишнього середовища. В ході зустрічі досягнуті домовленості щодо обміну студентами, стажування магістрантів, здійснення сумісних наукових досліджень та публікації їх результатів ⟶ детальніше.