Студентське наукове товариство

На кафедрі проводиться робота студентського наукового товариства, під час якої студенти різних курсів поглиблюють та удосконалюють свої знання з патологічної фізіології.

Кількість студентів СНТ (2019-2020 навч. рік) – 31 особа.

Основні наукові напрями студентських досліджень: патогенез ушкодження організму при дії шкідливих екзогенних факторів; патогенез та експериментальна фармакотерапія запальних захворювань пародонту; патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції; фармакологічна активність рослинних засобів, фармакокорекція цукрового діабету; реферування літературних джерел щодо сучасних аспектів патогенезу, діагностики та лікування старіння, алергічних, онкологічних та психичних захворювань.

8-10 квітня 2020 р. у Національному фармацевтичному університеті відбулася ХХVIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».

До секції «Механізми патологічних процесів та їх фармакологічна корекція» були включені найкращі роботи молодих науковців СНТ кафедри, які містили результати власних експериментальних досліджень та узагальнення сучасних результатів світової науки у галузі патологічної фізіології. Представлені роботи стосувались актуальних проблем сучасної патофізіологічної науки та практичної медицини та мали високий науковий рівень. Зокрема, висвітлювалися питання щодо механізмів порушень регуляції метаболічних порушень, нейроендокринної та імунної регуляції за умов дії патогенних чинників, змін поведінкових реакцій щурів за умов введення мелатоніну, патофізіології старіння, проблеми діагностики та лікування онкологічних захворювань, впливу лікувальної терапії на деякі показники клінічної лабораторної діагностики, перспектив створення фетоплацентарних лікарських засобів  тощо.

Всі учасники конференції отримали відповідні сертифікати.

За результатами конференції опублікований збірник наукових праць.

Кафедра  висловлює щиру подяку всім учасникам конференції!