Студентське наукове товариство

На кафедрі проводиться робота студентського наукового товариства, під час якої студенти різних курсів поглиблюють та удосконалюють свої знання з патологічної фізіології.

Кількість студентів СНТ (2020-2021 навч. рік) – 35 осіб.

Основні наукові напрями студентських досліджень: патогенез ушкодження організму при дії шкідливих екзогенних факторів; патогенез та експериментальна фармакотерапія запальних захворювань пародонту; патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції; фармакологічна активність рослинних засобів, фармакокорекція цукрового діабету; реферування літературних джерел щодо сучасних аспектів патогенезу, діагностики та лікування старіння, алергічних, онкологічних та психичних захворювань.

18-19 березня 2021 р. у Національному фармацевтичному університеті відбулася ХХVIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development», присвячена 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка.

19 березня 2021 р. відбулось спільне з кафедрою біохімії засідання секції «Сучасні аспекти нормальної та патологічної фізіології й їх біохімічні механізми в медицині та фармації». До секційної програми були включені 7 найкращих робіт молодих науковців СНТ кафедри, які містили результати власних експериментальних досліджень та узагальнення сучасних результатів світової науки у галузі патологічної фізіології. На засіданні секції були присутні переможці І етапу конференції, викладачі, члени СНТ. Представлені доповіді стосувались актуальних проблем сучасної патофізіологічної науки та практичної медицини, мали високий науковий рівень і викликали жвавий інтерес всіх учасників та численні додаткові запитання.

Всі учасники конференції отримали відповідні сертифікати.

За результатами конференції опублікований збірник наукових праць.

Кафедра  висловлює щиру подяку всім учасникам конференції!