Фармакогенетика

Фармакогенетика

Робоча програма навчальної дисципліни:

 Тематичний та календарний план лекцій, практичних та семінарських занять на 2019-2020 н.р.: