ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE»

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE»

7-8 грудня 2022 року проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю
«YOUTH PHARMACY SCIENCE».

8 грудня 2022 року відбулося засідання Студентського наукового товариства кафедри нормальної та патологічної фізіології в рамках проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE». Участь у науковому заході взяли близько 20 здобувачів вищої освіти 1-3 курсів фармацевтичного факультету.

Конференція направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності здобувачів вищої освіти, виявлення інтелектуальних і творчих здібностей, формування у них зацікавленності до науково-дослідної роботи, навиків публічного виступу, вміння захищати свої наукові наробки і вирішувати практичні завдання.

Метою засідання Студентського наукового товариства кафедри є виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар’єрному старту і професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи.

Звертаючись до учасників конференції, завідувачка кафедрою проф. Кононенко Н.М. висловила свою повагу і підтримку, подякувала за те, що здобувачі вищої освіти знайшли в собі сили представити наукові доповіді навіть у такий складний час, і запевнила юних дослідників у тому, що їхня освіта є надзвичайно важливою для відбудови держави, а їхні дослідження – як ніколи потрібними Україні. Звертаючись до студентів, вона закликала їх добросовісно виконувати свій громадянський обов’язок – сумлінно ставитися до навчання і наукової роботи.

Після вітальних слів розпочалося секційне засідання «Сучасні аспекти нормальної та патологічної фізіології й їх біохімічні механізми в медицині та фармації», на якому було представлено наукові доповіді, присвячені особливо актуальним проблемам сьогодення, зокрема пов’язаним із воєнними діями на території України. Здобувачі вищої освіти поділилися своїми науковими напрацюваннями з таких питань, як психогігієна та психопрофілактика волонтерів, посттравматичний стресовий розлад в умовах воєнного стану та особливості його корекції, психічне здоров’я молоді в період військових дій та особливості освітнього процесу, небезпека панічних атак і методи їх уникнення, причини та наслідки депривації сну, COVID-19 в Кіровоградській області, етичні аспекти проведення експериментальних досліджень на тваринах та інше.

Юні науковці спільно зі своїми науковими керівниками мали можливість знайти вирішення актуальних на сьогодні завдань медичної та фармацевтичної науки, а заразом обмінятися науковими ідеями й поглядами і встановити нові наукові контакти. Зазначимо, що всі доповіді учасників наукового зібрання відзначалися високою якістю наукового викладу, багато з них мають прикладний характер і є особливо цінними в умовах війни для розуміння подальших напрямів відбудови та розвитку медичної галузі і держави в цілому.

Програма конференції 

Доповіді учасників

1 КАПРІОР ІВАН. Доповідь: «Психічне здоров’я молоді в період військових дій: особливості освітнього процесу». Науковий керівник: Кононенко Н.М., д. мед. н., проф.

2 СВІТЛИЧНА КАТЕРИНА. Доповідь: «Посттравматичний стресовий розлад в умовах воєнного стану як новий виклик сучасній Україні». Науковий керівник: Кононенко Н.М., д. мед. н., проф.

3 ТКАЧЕНКО МАРІЯ. Доповідь: «Психогігієна та психопрофілактика волонтерів: методи, принципи та завдання». Науковий керівник: Кононенко Н.М., д. мед. н., проф.

4 ГОЛОВАНЬ КАТЕРИНА. Доповідь: «Небезпека панічних атак і методи їх уникнення в умовах сьогодення». Науковий керівник: Рибак В. А., д. біол. н., проф.

5 ДЕМКО АНАСТАСІЯ. Доповідь: «Посттравматичний стресовий розлад та особливості корекції в умовах воєнного стану». Науковий керівник: Рибак В. А., д. біол. н., проф.

6 ШЕПЕТА ВЕРОНІКА. Доповідь: «Захворювання органів травної системи та їх актуальність». Науковий керівник: Перець О. В., к. біол. н., асист.

7 ДУБИНА БОГДАНА. Доповідь: «Онкологічні захворювання – це не вирок». Науковий керівник: Перець О. В., к. біол. н., асист.

8 ПЕТРЕНКО МАРІЯ. Доповідь: «COVID-19 у Кіровоградській області». Науковий керівник: Перець О. В., к. біол. н., асист.

9 СТУПАК АНАСТАСІЯ. Доповідь: «Причини та наслідки депривації сну». Науковий керівник: Перець О. В., к. біол. н., асист.

10 МАЛА ОЛЕНА. Доповідь: «Вальгусна деформація стопи: причини, методи лікування та профілактика». Науковий керівник: Перець О. В., к. біол. н., асист.

11 МАЛА ОЛЕНА. Доповідь: «Причини порушення менструального циклу та шляхи його відновлення». Науковий керівник: Перець О. В., к. біол. н., асист.

12 СІТАЛО АРІНА. Доповідь: «Етичні аспекти проведення експериментальних досліджень на тваринах». Науковий керівник: Чікіткіна В. В., к. біол. н., доц.

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE»