ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

19 листопада 2020 року на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології проведено ІІІ Науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»

Конференція проходила в межах інтеграції патофізіологічної та фармацевтичної наук, що є природним, зважаючи на те, що створення лікарських засобів ґрунтується на результатах патофізіологічних досліджень. Тобто унікальністю цього наукового заходу є введення до нього наукових тематик із фармацевтичної галузі.

ПРОГРАМА конференції

Збірник матеріалів конференції

ІІІ Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю проходила за наступними напрямками:

 • Молекулярна та клітинна патофізіологія.
 • Роль генетичних факторів у патогенезі захворювань.
 • Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.
 • Вікова патофізіологія.
 • Клінічна патофізіологія.
 • Питання викладання патофізіології.
 • Фармакологічна корекція патологічних процесів, доклінічні дослідження.
 • Лабораторна діагностика.
 • Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних).
 • Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.
 • Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 • Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 • Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.
 • Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 • Нанотехнології у фармації.
 • Сучасна біотехнологія.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від завідуючої кафедри нормальної та патологічної фізіології, проф. Надії Миколаївни Кононенко.

ІІІ Науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» об’єднала понад 220 науковців, серед яких магістранти, аспіранти, викладачі та науковці з України, Росії, Білорусії та Канади.

Конференція була представлена двома пленарними засіданнями, де були заслухані 39 доповідей від учасників конференції.

Доповіді учасників конференції:

 1. Філіпець Н. Д. Доповідь: «Патогенетичні механізми і маркери індукованої антибіотиками нефротоксичності»
 2. Байкенова М. Б. Доклад: «PDX1+, NGN3+ и MAFA+-клетки в печени животных с экспериментальным сахарным диабетом 1 и 2 типа»
 3. Буряковська О. О. Доповідь: «Вплив антигіпертензивної терапії на порушення сну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу»
 4. Карабут Л. В. Доповідь: «Менопауза в житті жінки. Клініко-лабораторні аспекти»
 5. Пастухова О. А. Доклад: «Патогенетическое обоснование разработки математической модели твёрдой мозговой оболочки человека с перспективами 3D-моделирования и биопечати»
 6. Конопля Л. А. Доклад: «Патогенез несовершенного остеогенеза»
 7. Косач Г. А. Доклад: «Накопительный эффект золедроновой кислоты в тканях пародонта»
 8. Самойлов Є. Л. Доповідь: «Актуальність створення таблеток на основі екстракту листя аїру для лікування гастритів та виразкових уражень шлунка»
 9. Богачик Ю. Р. Доповідь: «Вплив паразитарного ураження на перебіг запальних захворювань жіночої статевої системи, звичне невиношування та розвиток безпліддя»
 10. Бабич Д. О., Лугова Д. О. Доповідь: «Побічна дія антибіотиків на організм людини»
 11. Гладких Ф. В. Доповідь: «Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на ефективність диклофенаку натрію при експериментальному ревматоїдному артриті»
 12. Красільнікова О. А. Доповідь: «Вивчення ліпотропної активності густого екстракту з листя журавлини»
 13. Гладченко О. М. Доповідь: «Інтерферуючий вплив препаратів біотину (вітаміну В7) на результати лабораторних досліджень у жінок в перший триместр вагітності»
 14. Кметь Т. І. Доповідь: «Особливості впливу раптового порушення церебрального кровообігу в басейні сонних артерій на концентрацію РНК в ендотеліальних клітинах різних часток півкуль головного мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом»
 15. Кметь О. Г. Доповідь: «Мітохондріальна дисфункція та оксидативні порушення головного мозку щурів при моделюванні скополамін-індукованої нейродегенерації: дія еналаприлу»
 16. Губина-Вакулик Г. И. Доклад: «Формирование тяжелого течения COVID-19 с летальным исходом с точки зрения патологоанатома»
 17. Зоренко Є. М. Доповідь: «Особливості клітинної регенерації судин у щурів з деменцією Альцгеймерівського типу судинного походження»
 18. Прокопюк В. Ю. Доповідь: «Вплив хіміотерапевтичних препаратів на генеративну функцію самців мишей та кріочутливість сперміїв»
 19. Ляшев А. Ю. Доповідь: «Коррекция эндотелиальной дисфункции мелатонином при инсулинзависимом сахарном диабете»
 20. Ляшев А. Ю. Доповідь: «Мелатонин как гепатопротектор при различных видах стресса»
 21. Сухорукова Ю. С. Доповідь: «Анализ ассортимента ферментных препаратов для лечения хронического панкреатита на российском фармацевтическом рынке»
 22. Костенко В. О. Доповідь: «Роль субкапсульного проліферативного центру у формуванні імунної пам’яті»
 23. Смахтина А. М. Доповідь: «Иммунотропные эффекты химически модифицированного аналога тимогена в условиях кожных ран»
 24. Крышталевич А. А. Доклад: «Биомаркеры саркоидоза»
 25. Попова Т. М. Доповідь: «Вплив електронних сигарет на мікрофлору ротової порожнини лабораторних щурів»
 26. Моргачева В. И. Доклад: «Изучение ассортимента антиангинальных препаратов из группы нитратов и нитратоподобных средств, применяемых для лечения ишемической болезни сердца»
 27. Неляпіна М. М. Доповідь: «Клінічний випадок фульмінантного перебігу туберкульозу легень у пацієнтки похилого віку із ВІЛ-інфекцією»
 28. Новикова И. В. Доклад: «Сравнительный анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых при нарушении мозгового кровообращения»
 29. Шапран О. А. Доповідь: «Маркетинговий аналіз для пов’язки вуглецевої сорбуючої на основі активованих вуглецевих волокнистих матеріалів»
 30. Солодка Я. А. Доповідь: «Клінічні прояви лікарської терапії»
 31. Тесленко А. О. Доповідь: «Сучасні патогенетичні механізми септичного шоку»
 32. Толмачова К. С. Доповідь: «Фармакологічне вивчення новогаленового фітокомлексу LEDUM 50»
 33. Чупіна В. І. Доповідь: «Особливості процесу трансляції в умовах окисного стресу при старінні»
 34. Шнейдерман С. И. Доклад: «Роль генетических факторов в развитии осложнений COVID-19»
 35. Чиняк О. О. Доклад: «Роль генетичного чиннику у розвитку хвороби Альцгеймера»
 36. Sekheri Meriem. Report: «Аspirin-triggered pro-resolving lipids counter TLR9 signaling to promote resolution of bacterial inflammation»
 37. Зябліцев С. В. Доповідь: «Моделювання експериментальної гострої аспіраційної бронхопневмонії»
 38. Сазонова Т. М. Доповідь: «Особливості диференційної діагностики оптикомієліту»
 39. Черемохин Д. А. Доклад: «Ретроспективный анализ первичных иммунодефицитов у детей с врожденными пороками сердца»

ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» ІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»