ІІI науково-практична конференція студентів та молодих вчених

ІІI науково-практична конференція студентів та молодих вчених

12 травня 2021 року на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології проведено ІІІ науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації».

Науковий захід був присвячений експериментальній та клінічній патофізіології, що є визначальним для досягнень у галузях медицини та фармації; створення лікарських засобів, що ґрунтується на результатах патофізіологічних досліджень.

У конференції брали участь науковці, викладачів та студенти з науково-дослідних установ: Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»; Державна установа «Національний інститут фтизіатрії i пульмонології iм. Ф. Г. Яновського НАМН України»; Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України; Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України; 17 закладів вищої освіти: Національний фармацевтичний університет, Харківський національний медичний університет, Полтавський державний медичний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Українська медична стоматологічна академія, Українська військово-медична академія, Чернівецький медичний фаховий коледж, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Белорусский государственный медицинский университет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Сумський державний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет природокористування та біоресурсів України, Сургутский государственный университет, Казанский федеральный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет; 3 лікувальних підприємств: Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради; Комунальне некомерційне підприємство «Мереф’янська центральна районна лікарня» Мереф’янської міської ради; Сургутская окружная клиническая больница.

ІІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю проходила на платформі відеоконференцій Zoom за наступними напрямками: молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань; роль генетичних факторів у патогенезі захворювань; механізми розвитку патологічних процесів і хвороб; вікова патофізіологія; проблемні аспекти хвороб цивілізації; клінічна патофізіологія; питання викладання патофізіології; експериментальна терапія найбільш поширених захворювань; фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських засобів; проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних); оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів; інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів; створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення; організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах; маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку; нанотехнології у фармації; біоінформатика у фармації; глобальні проблеми громадського здоров’я.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від завідуючої кафедри нормальної та патологічної фізіології, професора Надії Кононенко.

ІІІ науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» об’єднала понад 100 науковців, серед яких магістранти, аспіранти, викладачі та науковці з України, Білорусії та Росії.

Конференція була представлена пленарним засіданням, на якому було заслухано 14 доповідей від учасників конференції:

 1. Лиса Оксана (Чернівецький медичний фаховий коледж, м. Чернівці, Україна). Доповідь: “Глобальні проблеми громадського здоров’я”
 2. Дели Александра (Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры«Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия). Доклад: “Клинико-патогенетические варианты апоплексии яичника у женщин, проживающих в субарктическом регионе”
 3. Тер-Аветикян Луиза (Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры«Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия). Доклад: “Геномные особенности кишечного микробиома у лиц с хронической сердечной недостаточностью и определение возможности направленного ремоделирования микробиома с помощью растительных полифенолов”
 4. Стоян Анна (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: “Визначення рівня комп’ютерної залежності у студентів-медиків у період дистанційного навчання”
 5. Шайдуллов Ильнар (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, Россия). Доклад: “Роль BK-каналов в эффектах бутирата натрия на сократительную активность толстой кишки мыши”
 6. Сорокина Дина (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, Россия). Доклад: “Роль системы оксида азота и сероводорода в регуляции сократимости тощей кишки крысы”
 7. Шевчук Тетяна (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,   м. Вінниця, Україна). Доповідь: “Дослідження вмісту та впливу лептину у пацієнтів з первинним гіпотиреозом”
 8. Колінько Людмила (Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна). Доповідь: “Особливості продукції цитокінів моноцитами/макрофагами периферичної крові осіб із різною масою тіла”
 9. Усенко Андрій (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: “Визначення фармакологічної дії мазі з ліпофільним екстрактом кори тополі китайської (Рopulus simonii) на ПЕО-основі на моделі площинних ран шкіри у щурів”
 10. Берловський Дмитро (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: “Сучасні методики фізіотерапевтичного втручання при лікуванні гонартрозу”
 11. Коваленко Лілія (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: “Визначення стресостійкості та копінг-стратегій у жінок різного віку в умовах тривалого стресу”
 12. Боряк Христина (Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна). Доповідь: “Визначення особливостей експресії генів stat1 і stat6 в моноцитах/макрофагах периферичної крові в залежності від маси тіла”
 13. Hammoud Doha (National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine). Report: “COVID-19: vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia”
 14. Біленко Вікторія (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: “Клінічна патофізіологія функціональної асиметрії півкуль переднього мозку”

Під час обговорення наукових робіт було відзначено високий рівень доповідачів. Учасники конференції отримали сертифікати конференції. Конференція стала знаменною подією в житті наукової молоді, виявила чимало обдарованих фахівців, які продемонстрували високий рівень проведених наукових досліджень і отримали схвальну оцінку оргкомітету і своїх колег.

ІІI науково-практична конференція студентів та молодих вчених ІІI науково-практична конференція студентів та молодих вчених ІІI науково-практична конференція студентів та молодих вчених ІІI науково-практична конференція студентів та молодих вчених ІІI науково-практична конференція студентів та молодих вченихІІI науково-практична конференція студентів та молодих вчених