ІV науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «ВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ДО ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ»

ІV науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «ВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ДО ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ»

Доповіді: 

 1. Кметь О. Г. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна). Доповідь: “Вплив карбацетаму на протеоліз/
  фібриноліз гіпокампа щурів із нейродегенерацією індукованою цукровим діабетом 2 типу”
 2. Filipets N. D., Filipets O. O. (Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine). Report: State of potassium metabolism during pharmacological activation of ATP-dependent potassium channel”
 3. Singh R., Lukyanova Y., Gubina-Vakulik G., Pavlova O. (Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine). Report: “Results of morphometric analysis of histochemical staining with bromophenol blue of the brain white matter in modeling Alzheimer’s disease”
 4. Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б. (Національний фармацевтичний університет,м. Харків,Україна). Доповідь: “Вивчення антиоксидантної та гепатопротекторної активності екстракту з листя мучниці звичайної”
 5. Мельник В. В. (Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна). Доповідь: “Фактори ризику розвитку порушень морфогенезу жіночих статевих органів”
 6. Оріщак О. Р., Попович В. І. (Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна). Доповідь: “Лікування секреторного середнього отиту у дорослих з урахуванням етіопатогенетичних факторів”
 7. Вантюх Н. В., Лемко О. І. (Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України», м. Ужгород, Україна; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна). Доповідь: “Імунологічні порушення клітинної ланки у пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу, та їх корекція за допомогою галоаерозольтерапії”
 8. Яремій І. М. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна). Доповідь: “Вплив мелатоніну на активність основних ферментів антиоксидантного захисту в підшлунковій залозі щурів iз дексаметазоновим діабетом”
 9. Kushnir O. Yu. (Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine). Report: Evaluation of the effect of melatonin in rat heart tissue with aloxan diabetes”
 10. Moukrish M. A., Mamontova T. V. (Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine). Report: “Genetic drift of SARS-COVv-2 mutations in qatar population”
 11. Сема Р. В., Кривуля К. Ю., Соколенко А. А., Мамонтова Т. В. (Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна). Доповідь: “Аналіз трендів та прогноз перебігу поширення COVID-19 в Україні”
 12. Сидоренко А. Г., Чечотіна С. Ю., Луценко Р. В., Дев’яткіна Н. М., Островська Г. Ю., Шакіна Е. Г. (Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна). Доповідь: “Актуальність вакцинації для збереження здоров’я населення в сучасних умовах”
 13. Городнича О. Ю. (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна). Доповідь: “Вивчення обізнаності населення міста Львова щодо антибіотиків та антибіотикорезистентності: результати анкетного опитування”
 14. Зубрій О. В. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: “Вплив COVID-19 на перебіг гестаційного цукрового діабету та вагітності”
 15. Остафійчук С. О., Перхулин О. М. (Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна). Доповідь: “Роль генетичних факторів у патогенезі патологічного гестаційного збільшення маси тіла” 
 16. Андрієнко Н. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків,Україна). Доповідь: “Підходи до оптимізації формування складу трудового колективу аптечного закладу”
 17. Тимофіїв Д. В., Данукало М. В., Кріжановський Р. В., Ганчева О. В. (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна). Доповідь: Гіпотези патогенетичних механізмів хвороби Альцгеймера, зв’язок із активністю гіпоталамуса”
 18. Худякова М. Б. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: “Порівняльна оцінка гігієнічного стану порожнини рота за індексом гігієни та стану ясен за модифікованим індексом pma при лікуванні хворих на генералізований пародонтит з використанням препаратів на основі кверцетину”
 19. Кіруша І. С., Івашута І. М., Макаренко В. І. (Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна). Доповідь:“Експерементальне дослідження метеопатичних реакцій у хворих кардіологічного профілю”
 20. Никоненко А. В. (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна). Доповідь: “Посттравматичний стресовий розлад: патофізіологічні механізми” 
 21. Гойдіна В. С., Денисенко С. А., Губіна-Вакулик Г. І., Горбач Т. В. (Харківський національний медичний університет, м. Харків,Україна). Доповідь: “Внутрішньоутробний вплив електро-магнітного випромінювання сантиметрового діапазону як фактор ризику захворювань нирок”
 22. Крат Ю.О., Темірова О.А., Хайтович М.В.(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна). Доповідь: Роль фармацевтичної опіки у профілактиці та лікуванні вугрової хвороби”
 23. Харківська Д. О., Кузнецова М. О. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна).  Доповідь: “Сучасті погляди щодо патогенезу гострої ниркової недостатністі при синдромі тривалого здавлення”
 24. Попова Т.М. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна).  Доповідь: “Зміни ліпідного метаболізму у щурів під час тривалої дії тютюнових сигарет” 
 25. Штикер А. С., Юхта М. С. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна).  Доповідь: “Дослідження впливу нав’язливих думок на психоемоційний стан студентів-медиків”
 26. Bohachova O. S., Gerasimenko O. I., Deborah Adekunle, Michelle Chinagoro (Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine). Report: “Nomophobia as a modern medical problem of public health”