V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

17 листопада 2022 р. кафедрою нормальної та патологічної фізіології проведено V науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція».

Програма V науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»

Сертифікат учасника конференції

Certificate participant

Збірник матеріалів конференції

Актуальність проблематики проведення V Науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» ґрунтується на знаннях основних прийомів професійної діяльності провізорів і лікарів, участі в інструментальних методах дослідження механізмів розвитку функціональних порушень органів та систем організму при патологічних процесах і хворобах, їх фармакологічній корекції.

Представлення результатів власних досліджень, їх обговорення, дискусія між здобувачами вищої освіти та молодими вченими сприяло отриманню консенсусу з ключових дискутабельних питань, збагаченню новими ідеями і отриманню стимулу до подальшої наукової праці. Обговорення актуальних проблем медицини та фармації здійснювалось з провідними вченими Університету, інших закладів вищої освіти та наукових установ України.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам конференції від проректора закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи, доктора фармацевтичних наук, проф. Інни Миколаївни Владимирової та завідуючої кафедри нормальної та патологічної фізіології, проф. Надії Миколаївни Кононенко.

На V Науково-практичній internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» були розглянуті теоретичні та практичні питання:

 1. Молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань.
 2. Роль генетичних факторів у патогенезі захворювань.
 3. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.
 4. Вікова патофізіологія.
 5. Проблемні аспекти хвороб цивілізації.
 6. Клінічна патофізіологія.
 7. Питання викладання патофізіології.
 8. Експериментальна терапія найбільш поширених захворювань.
 9. Фармакологічна корекція патологічних процесів.
 10. Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних).
 11. Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 12. Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 13. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 14. Нанотехнології у фармації.
 15. Таргетна терапія захворювань людини.
 16. Трансляційна медицина. Новітні технології діагностики та лікування.
 17. Біомедичні технології.
 18. Вплив сучасних технологій на здоров’я людини.
 19. Актуальні питання фізичної реабілітації та сучасні технології збереження здоров’я людини.
 20. Ментальне здоров’я та інновації у медико-психологічній реабілітації військовослужбовців в умовах воєнного стану.
 21. Глобальні проблеми громадського здоров’я.

V Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» об’єднала понад 200 науковців, серед яких здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, науковці науково-дослідних установ, представники практичної медицини, а саме:

– ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

– ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

– ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

– ДУ «Інститут охорони здоров’я  дітей та підлітків НАМН України»

– ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України»

– ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»

– ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

– ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

– Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

– Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

– Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

– Буковинський державний медичний університет

– Запорізький державний медичний університет

– Івано-Франківський національний медичний університет

– Національний фармацевтичний університет

– Полтавський державний медичний університет

– Харківський національний медичний університет

– Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

– Ужгородський національний університет

 – Херсонський державний університет

Серед іноземних науковців на конференції були присутні представники Pomeranian University in Slupsk, Poland.

Конференція була представлена пленарним засіданням, де були заслухані 15 доповідей від учасників конференції. Під час обговорення наукових робіт було відзначено високий рівень доповідачів.

Доповіді:

Губіна-Вакулик Галина Іванівна1, Юнусов В.Ю.2, Горбач Т.В.1, Денисенко С.А.1, Гойдіна В.С.1 (1Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна; 2Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради, м. Харків, Україна). Доповідь: «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПОШКОДЖЕНЬ КРОВОНОСНИХ СУДИН В ОРГАНІЗМІ ПЛОДА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ БАТЬКІВ».

Прокопюк Володимир Юрійович1,2, Ткаченко А.С.1, Єфімова С.Л.3, Клочков В.К.3, Максимчук П.О.3, Оніщенко А.І.1 (1Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна; 2Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків, Україна; 3Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, м. Харків, Україна).  Доповідь: «ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК GdVO4:Eu3+ НА МОРФОЛОГІЮ КЛІТИН ФІБРОБЛАСТІВ».

Замятін Петро Миколайович1,2, Крицак В.В.1, Мінухін Д.В.2, Замятін Д.П.2 (1Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна; 2Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НОВОУТВОРЕНЬ СЕРЕДОСТІННЯ».

Пантюхова Таїсія Олександрівна, Мокрякова М.І. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНИХ ЗМІН ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ДО ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ».

Мараховський Ігор Олегович, Смолєнко Н.П., Коренєва Є.М., Бєлкіна І.О., Чистякова Е.Є., Величко Н.Ф., Кустова С.П., Бойко М.О., Бречка Н.М. Бондаренко В.О. (Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна). Доповідь: «ВІДОБРАЖЕННЯ НА СПЕРМОГРАМІ ЩУРІВ ЗАСТОСУВАННЯ ХОЛЕКАЛЬЦІФЕРОЛУ ПРИ РЕПРОДУКТОПАТІЯХ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ».

Ткаченко Антон Сергійович1, Оніщенко А.І.1, Прокопюк В.Ю.1, 2 (1Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна; 2Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ Е407а НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ЕРИТРОЦИТІВ».

Братушка Дарина Юріївна, Єрохова Ганна Андріївна. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ШКІРИ У ОСІБ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В МІСТАХ».

Stefanowski Nataniel, Tkachenko H., Kurhaluk N. (Pomeranian University in Slupsk, Poland). Report: «ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF OAK BARK AND CELANDINE EXTRACT AS COMMERCIAL COSMETIC RAW MATERIAL AGAINST SOME GRAM-POSITIVE AND GRAM-NEGATIVE BACTERIA».

Stefanowski Nataniel, Tkachenko H., Kurhaluk N. (Pomeranian University in Slupsk, Poland). Report: «LIPID PEROXIDATION IN THE ERYTHROCYTES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) AFFECTED BY ULCERATIVE DERMAL NECROSIS TREATED IN VITRO BY EXTRACTS DERIVED FROM ROOTS AND STALKS OF GREAT CELANDINE (CHELIDONIUM MAJUS L.)».

Самохіна Любов Михайлівна1, Ломако В.В.2 (1Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна; 2Інститут проблем кріобіології і кріомедицини  Національної академії наук України, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ ІМЕРСІЙНОЇ ГІПОТЕРМІЇ НА ПРОЦЕСИ ПРОТЕОЛІЗУ».

Бесчасний Сергій Павлович (Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна). Доповідь: «МОНООКСИД КАРБОНУ ТА ДИМЕР ТРИКАРБОНІЛДИХЛОРУТЕНІЮ (II) ЗНИЖУЮТЬ ЕКСПРЕСІЮ AQP3 ПІСЛЯ ОБРОБКИ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ».

Волохов Ігор Вікторович, Рибак В.А. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТАРГЕТНОЇ ТЕРАПІЇ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ».

Танська Марія Сергіївна (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИГІПЕРГЛІКЕМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ».

Кутова Ольга Вячеславівна, Сагайдак-Нікітюк Р.В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯНЬ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТАБЛЕТОК ЗА ДАНИМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТИПУ 22».

Андрієнко Наталія Володимирівна, Сагайдак-Нікітюк Р.В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КЛІМАТУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ».

Відеозапис конференції

Наукові публікації у вигляді 160 тез представлені у науковому виданні «Тези доповідей V Науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»» (17 листопада 2022 року). Усі роботи було перевірено на академічну доброчесність. Конференція стала знаменною подією в житті наукової молоді, виявила чимало обдарованих фахівців, які продемонстрували високий рівень проведених наукових досліджень і отримали схвальну оцінку оргкомітету і своїх колег.

У цілому конференція мала дуже високий професійний та науковий рівень, було багато дискусій, під час пленарного засідання – запитань аудиторії доповідачам, що, безумовно, є запорукою успішного обміну науковими дослідженнями та знаннями з практичних питань. V Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» надала можливість об’єднатися відомим вченим, дослідникам, практикуючим лікарям і фахівцям суміжних напрямів для обміну досвідом, розширити професійні зв’язки і ділові стосунки, що сприяли підвищенню головного результату медичної та фармацевтичної науки – поліпшенню стану здоров’я населення і профілактики захворювань.

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Слід розвивати, як перспективний напрямок наукових досліджень, подальше поглиблене вивчення негативних факторів на організм, зокрема тютюнопаління, та їх наслідків на основні функціональні системи організму з експериментальним обґрунтуванням розробки нових способів їх патогенетичної корекції.
 2. Вважати як важливий напрямок теоретичної і практичної медицини всебічне дослідження механізмів репродуктопатій та впровадження засобів їх корекції  у  практику.
 3. Надавати належну увагу вивченню негативного впливу різноманітних харчових добавок на серцево-судинну, дихальну, травну та інші системи організму.
 4. Продовжити вивчення негативних факторів стресу, а також стреслімітуючої, адаптивної дії лікувальних засобів на організм.
 5. Розширювати та зміцнювати зв’язки між навчальними та науково-дослідними закладами України з метою спільного планування  комплексних наукових тем і раціонального використання нової діагностичної та лікувальної апаратури, лабораторних приладів, дефіцитних реактивів, впровадження нових методів дослідження.
 6. Розвивати науковий потенціал молодих вчених закладів вищої освіти України.
 7. Наукові дослідження здобувачів вищої освіти та молодих вчених проводити на базі доказової медицини та біоетичної оцінки роботи.
 8. Провести в наступному році VI науково-практичну конференцію з даної тематики із залученням кафедр і науково-дослідних установ клінічного профілю.

Інформаційний лист V науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»

Invitation to the Vth scientific and practical internet-conference for the international participation «MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT AND DISEASES, THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION»

 

 

V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»

V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ» V науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»