II Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю (15 травня 2020 р.)

II Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини та фармації”, яка відбудеться 15 травня 2020 р.

Презентації доповідачів

 1. Populan Y. S., Safargalina-Kornilova N. A.  “Pathophysiological bases of oxidative stress development by example of Huntington’s disease” (Kharkiv national Medical University, Kharkiv)

 2. Sleiman F., Мyronchenko S. “New approaches to allergen-specific immunotherapy” (National University of Pharmacy, Kharkiv)

 3. Zaplatnikov Y*., Bashynska V., Moseiko V., Murlanova K., Koliada A. “Association of SNPs in coagulation factor genes with ischaemic stroke among Ukrainian population” (Molecular Genetics Laboratory “Diagen”, Kyiv, *ESC «Institute of Biology and Medicine of Taras Shevchenko Kyiv National University of Kyiv»)

 4. Братчук К. В., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. “Взаємозв’язок між SARS-COV-2 та ренін-ангіотензиновою системою” (Харківський національний медичний університет, Харків)

 5. Вашкова Д. Н., Черенкевич Т. В. Чепелев С. Н., Шуст О.Г. “Механизмы развития и ранняя диагностика глаукомы” (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 6. Гордієнко П. О., Зеленська К. О. “Вивчення схильності до розвитку нервової анорексії серед сучасної молоді” (Харківський національний медичний університет, Харків)

 7. Гнатюк В. В., Усманова В. Б. “Вплив різних доз мелатоніну на стресостійкість щурів у тесті “Відкрите поле” (Національний фармацевтичний університет, Харків)

 8. Гуменюк І. А. “Патофізіологічні аспекти синдрому Рейтера” (Харківський національний медичний університет, Харків)

 9. Гурова П. О., Шаповал О. В. “Особливості ембріогенезу кісткової тканини та клінічне значення його порушень” (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків)

 10. Гутник В. В., Чепелев С. Н. “Железодефицитная анемия у детей: этиологические аспекты развития”  (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 11. Готкович Д. А., Гутник В. В., Чепелев С. Н., Досина М. О. “Изучение в эксперименте in vitro жизнеспособности и пролиферативной активности клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином” (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 12. Жевнеренко В. В., Зорко А. А., Сысоева И. В. “Состояние полости рта у пациентов с дисфункцией щитовидной железы”(Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 13. Жучкова Д. А., Ванюшина А. С., Чантурия А. В. “Синдром позвоночной артерии. Патофизиологические аспекты”(Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 14. Зеленська К. О., Красковська Т. Ю. “Ступінь нервово-психічної напруги та тривожності у вимушених переселенців та мешканців Харківської області”(Харківський національний медичний університет, Харків)

 15. Карнеевич Е. Ю., Кутузова Н. В., Висмонт Ф. И. “Робертсоновские транслокации и их роль в возникновении транслокационных форм синдрома Дауна и Патау” (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 16. Куливар Е. А., Каткова А. Д., Чепелев С. Н. “Взаимосвязь мобильной зависимости с аддиктивным поведением и уровнем коммуникабельности среди студентов-медиков” (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 17. Лук’янова Є. М., Павлова О.О. “Морфофункціональний стан судин головного мозку у щурів з деменцією альцгеймеровського типу судинного походження” (Харківський національний медичний університет, Харків)

 18. Лисак Д. Д., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. “Патогенетичні аспекти розвитку DRESS-синдрому” (Харківський національний медичний університет, Харків)

 19. Матірна А. В., Кошова О. Ю. “Терапевтична резистентність при шизофренії з позицій генетики і фармакогенетики” (Національний фармацевтичний університет, Харків)

 20. Миргородська К. В., Рибак В. А. “Перспективи створення фетоплацентарних препаратів” (Національний фармацевтичний університет, Харків)

 21. Місан Б. С., Рибак В. А. “Сучасні аспекти ревіталізації у профілактиці передчасного старіння організму”(Національний фармацевтичний університет, Харків)

 22. Муравенко А. А., Шаповал О. В. “Трубчасті кістки: гістологічна будова та механізм репаративної регенерації” (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків)

 23. Мягка Д. Д., Шаповал О. В. “Експериментальні дослідження травматичних ушкоджень кісток” (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків)

 24. Пелих І. М., Каднай О. С., Губіна-Вакулік Г. І. “Вплив використання дексаметазону під час вагітності на морфофункціональний стан пучкової зони кори наднирників у нащадків в дитячому віці”(Харківський національний медичний університет, Харків)

 25. Пугач В. Д., Чепелева Е. Н. Тревожно-депрессивные расстройства и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у студентов”(Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 26. Рудяшко Н.В., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. “Роль кальцієвих каналів у розвитку пароксизмальної шлуночкової тахікардії типу Torsade de pointes” (Харківський національний медичний університет, Харків)

 27. Севрукевич В. В. “Противоишемическая эффективность комбинированных методик ишемического кондиционирования миокарда у крыс” (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 28. Семко Д. І., Кошова О. Ю. “Фармакогенетика: перспективний шлях оптимізації фармакотерапії захворювань” (Національний фармацевтичний університет, Харків)

 29. Солонец К. М., Кончак В. В., Чантурия А. В. “Острый респираторный дистресс-синдром взрослых: особенности этиологии, патогенеза и клинической картина” (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 30. Стоян А. О., Зеленська К. О. “Вплив карантинних заходів на розвиток невротичних станів і психоемоційний стан студентів”(Харківський національний медичний університет, Харків)

 31. Тарасенко Е. Г. “Механизм развития злокачественной опухоли щитовидной железы” (Харьковский национальный медицинский университет, Харьков)

 32. Усенко А. В., Рибак В.А. “Вивчення ранозагоювальної дії мазі з ліпофільним екстрактом кори тополі китайської (Populus simonii) на ПЕО-основі на моделі площинних ран шкіри у щурів” (Національний фармацевтичний університет, Харків)

 33. Фішензон І. Ф., Дугар С. О., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. “Дослідження новітніх механізмів канцерогенезу на основі системних біологічних карт” (Харківський національний медичний університет, Харків)

 34. Чепелев C. Н., Висмонт Ф. И. “Дистантное ишемическое посткондиционирование при ишемии-реперфузии миокарда у старых и молодых крыс” (Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь)

 35. Чиняк О. С.Запалення як центральний механізм при хворобі Альцгеймера, роль цитокінів” (Сумський державний університет, Суми)

 36. Шаповал О. В.“Дистанційний курс “Загальна гістологія” як складова системи вивчення морфологічних дисциплін” (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків)

 37. Шаповалова Є. О. “Патогенетичні особливості розвитку гепато-ренального синдрому” (Харківський національний медичний університет, Харків)


Сподобалася стаття? - Розкажіть про неї друзям в соц мережах!
Share on Google+

Комментарии закрыты.