V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

18 травня 2023 р. кафедрою нормальної та патологічної фізіології проведено V науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації».

Програма V науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

Сертифікат учасника конференції

Certificate participant

Збірник матеріалів конференції

 

Вже стало доброю традицією зустрічатися з молодими науковцями в Національному фармацевтичному університеті на кафедрі нормальної та патологічної фізіології, яка щорічно проводить науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації», і в цьому році  конференція була проведена вп’яте, 18 травня 2023 р.

Актуальність проблематики проведення V науково-практичної конференції з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» полягає в розвитку експериментальної та клінічної патофізіології, що є визначальним для досягнень у галузях медицини та фармації; створення лікарських засобів, що ґрунтується на результатах патофізіологічних досліджень. Вища медична та фармацевтична освіта забезпечують високоякісну підготовку здобувачів вищої освіти та молодих вчених теоретичними знаннями та практичними навичками експериментальної та клінічної патофізіології.

Представлення результатів власних досліджень, їх обговорення, дискусія між здобувачами вищої освіти та молодими вченими сприяє отриманню консенсусу з ключових дискутабельних питань, збагаченню новими ідеями і отриманню стимулу до подальшої наукової праці. Обговорення актуальних проблем медицини та фармації здійснювалось з провідними вченими Університету, інших ЗВО та наукових установ України.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам конференції від проректора закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи, доктора фармацевтичних наук, професора Інни Владимирової та завідувача кафедри нормальної та патологічної фізіології, професора Надії Кононенко.

V науково-практична конференція з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» об’єднала понад 180 науковців, серед яких: здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, науковці науково-дослідних установ, представники практичної медицини.

 Установи Національної академії медичних наук України:

 1. Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»;
 2. Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України»;
 3. Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»;
 4. Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»;
 5. Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;
 6. Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»;
 7. Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»;
 8. Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»;
 9. Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
 10. Державна установа «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»;
 11. Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»;
 12. Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України».

 Установи Національної академії наук України:

 1. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України;
 2. Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України;
 3. Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України;
 4. Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України.

Установи Міністерства охорони здоровя України:

Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України».

Заклади вищої освіти медичного та фармацевтичного профілю:

 1. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;
 2. Буковинський державний медичний університет;
 3. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 4. Івано-Франківський національний медичний університет;
 5. Національний фармацевтичний університет;
 6. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
 7. Полтавський державний медичний університет;
 8. Харківський національний медичний університет;
 9. Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»;
 10. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини»;
 11. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського;
 12. Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рівне;
 13. Дніпровський державний медичний університет;
 14. Одеський національний медичний університет;
 15. Чернівецький медичний фаховий коледж.

Інші університети:

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 2. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 3. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 5. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 6. Херсонський державний університет;
 7. Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 8. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»;
 9. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 10. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
 11. Львівський національний університет імені Івана Франка;
 12. Сумський державний університет.

Заклади охорони здоров’я:

 1. Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку»;
 2. Комунальне некомерційне підприємство «Богодухівська центральна районна лікарня Богодухівської міської ради»;
 3. Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами;
 4. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»;
 5. Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради.

Закордонні установи:

 1. Pomeranian University in Slupsk, Poland;
 2. Crop Research Institute, Prague, Czech Republic.

Конференція була представлена пленарним засіданням, де були заслухані 27 доповідей від учасників конференції. Під час обговорення наукових робіт було відзначено високий рівень доповідачів. Усі доповідачі та учасники конференції отримали програму, сертифікати та збірник тез.

Доповіді:

Макаренко Ольга Анатоліївна, Горохівський В.В., Хромагіна Л.М. (Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса, Україна). Доповідь: «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАРІЄСПРОФІЛАКТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІНЕРОЛУ».

Кушнір Олександра Юріївна (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ У КРОВІ ЩУРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ГЛЮКОЗИ, ВИКЛИКАНОМУ АЛОКСАН МОНОГІДРАТОМ».

Яремій Катерина Миколаївна, Кушнір О.Ю. (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ВІКОВІ ЗМІНИ ВМІСТУ ПІРУВАТУ В КРОВІ ЩУРІВ».

Кощєєв Назар Сергійович, Чеберніна І.О. (Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рівне, Україна). Доповідь: «СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ».

Жолудь Вікторія Вікторівна, Богачова О.С., Пастерюк В.Г. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ «СИНДРОМУ ХВОРОГО БУДИНКУ» НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ».

Терещенко Антоніна Арсентіївна1, Ганусевич І.І.2 (1Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, м. Київ, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ НА ПУХЛИННУ ПРОГРЕСІЮ».

Грабіна Марія Ярославівна, Рибак В.А. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ, МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЯ АНАФІЛАКТИЧНОГО ШОКУ».

Тропиніна Олена Сергіївна1, Ганусевич І.І.2 (1Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна; 2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, м. Київ, Україна). Доповідь: «МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ТА ДИСФУНКЦІЯ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ».

Khairddine Hassan Ahmad, Mamontova V.D., Zabazhan Y.O., Mamontova T.V. (Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine). Report: «TRENDS IN BOOSTER COVID-19 VACCINATION».

Moukrish Mohammed Adeeb, Shalnev S.O., Mamontova T.V. (Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine). Report: «SARS-COV-2 GENOME MUTATION RANSMISSION DURING PANDEMIC PERIOD IN QATAR».

Фурс Тетяна Ігорівна, Кононенко А.Г. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Report: «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ».

Петрашевська Ярослава Вікторівна, Акімов О.Є. (Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна). Доповідь: «ПРОДУКЦІЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ ТА АЗОТУ В СІМ’ЯНИКАХ ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ».

Апросіна Ольга Борисівна, Булига А.О., Шаповал О.В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). Доповідь: «ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ».

Пронько Світлана Костянтинівна, Струков Єгор Сергійович, Мамонтова Т.В. (Полтавський державний медичний університет,
м. Полтава, Україна). Доповідь: «ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ».

Павлюк Катерина Сергіївна, Шаповал О.В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). Доповідь: «БРАХІОЦЕФАЛЬНІ АРТЕРІЇ: МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА ТА ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ».

Вакуленко Аліна Іванівна, Герасименко О.І. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕРЕД ЛІКАРІВ- НЕВРОЛОГІВ».

Єгорова Еваліна Сергіївна, Шемет Я.А., Зябліцев Д.С. (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). Доповідь: «СТАН ЛЕГЕНЕВОЇ ТКАНИНИ ПРИ COVID-19 (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛЕТАЛЬНОГО ВИПАДКУ)».

Медведєв Ігор Олександрович, Мокрякова М.І. (Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВПЛИВ РОБОЧОГО МІСЦЯ НА ПОСТАВУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МІСЦЯ ЗГІДНО САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА».

Гайденко Вероніка Євгеніївна, Шаповал О.В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). Доповідь: «КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ».

Лиса Оксана Миколаївна (Чернівецький медичний фаховий коледж, м. Чернівці). Доповідь: «ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПСИХІЧНЕ ТА ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКА».

Світлична Катерина Олександрівна, Сагайдак-Нікітюк Р.В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ЯК СПОСІБ ДОСТАВКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ОРГАНИ-МІШЕНІ».

Ткаченко Марія Сергіївна, Сагайдак-Нікітюк Р.В. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ДИТЯЧИХ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ».

Янковська Дар’я Олександрівна1, Стеценко С.О.1, Прокопюк В.Ю.1,2 (1Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна; 2Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків, Україна). Доповідь: «ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ ФІБРОБЛАСТІВ ПЛОДІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ КАРАГЕНАНУ».

Khairddine Hassan Ahmad, Mamontova T.V. (Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine). Report: «COVID-19 VACCINE ACCEPTANCE AMONG ADULT POPULATION IN LEBANON».

Волохов Ігор Вікторович, Рибак В.А. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ПРЕЕКЛАМПСІЇ».

Урсул Олександра Максимівна, Рубан О.А. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «КУПЕРОЗ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА КОСМЕТОЛОГІЇ».

Урсул Олександра Максимівна, Кононенко Н.М. (Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна). Доповідь: «ПСОРІАЗ – ГЕНЕТИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАННЯ».

 

Наукові публікації у вигляді 154 тез представлені у науковому виданні «Матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» (18 травня 2023 року). Усі роботи було перевірено на академічну доброчесність.

Конференція стала знаменною подією в житті наукової молоді, виявила чимало обдарованих фахівців, які продемонстрували високий рівень проведених наукових досліджень і отримали схвальну оцінку оргкомітету і своїх колег.

У цілому конференція мала дуже високий професійний та науковий рівень, було багато дискусій, під час пленарного засідання – запитань аудиторії доповідачам, що, безумовно, є запорукою успішного обміну науковими дослідженнями та знаннями з практичних питань. V науково-практична конференція з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» надала можливість об’єднатися відомим вченим, дослідникам, практикуючим лікарям і фахівцям суміжних напрямів для обміну досвідом, розширити професійні зв’язки і ділові стосунки, що сприяли підвищенню головного результату медичної та фармацевтичної науки – поліпшенню стану здоров’я населення і профілактики захворювань.

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Координація національних і міжнародних програм та організація більш тісного наукового співробітництва на європейському та регіональному рівнях.
 2. Налагодження партнерських стосунків, обмін делегаціями, спілкування протягом року за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
 3. Розвивати інтеграцію наукової та освітньої діяльності академічних і вузівських організацій України та закордонних партнерів через спільні наукові програми, гранти та проєкти.
 4. Розширювати та зміцнювати зв’язки між навчальними та науково-дослідними закладами України з метою спільного планування комплексних наукових тем і раціонального використання нової діагностичної та лікувальної апаратури, лабораторних приладів, дефіцитних реактивів, впровадження нових методів дослідження.
 5. Розвивати науковий потенціал молодих вчених закладів вищої освіти України.
 6. Наукові дослідження здобувачів вищої освіти та молодих вчених проводити на базі доказової медицини та біоетичної оцінки роботи.
 7. Провести чергову VІ науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» у 2024 році на базі Національного фармацевтичного університету із залученням кафедр і науково-дослідних установ клінічного профілю.

 

Організатори конференції впевнені в необхідності подальшої активізації та об’єднанні зусиль учених і практиків різного профілю для вирішення існуючих проблем профілактики та лікування хвороб, створення безпечних вітчизняних лікарських засобів і визначення пріоритетних напрямів медичної та фармацевтичної галузі в майбутньому.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ V науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «ВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ДО ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ»

INVITATION to the Vth scientific and practical conference of students and young scientists with international participation «FROM EXPERIMENTAL AND CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY TO THE ACHIEVEMENTS OF MODERN MEDICINE AND PHARMACY»

 

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»

V науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»